Annonse
Vil koste: Bygningsmassen på Gilhus er i temmelig god stand, men et rehabiliteringssenter vil likevel kreve mye ombygging. Investeringsbehovet er estimert til rundt 40 millioner. ALLE FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Herskapelig rehab i Lier

Drammen bystyre gikk tirsdag inn for å gå videre med planene om å etablere et medikamentfritt, arbeidsrettet rehabiliteringssenter for rusavhengige på Gilhus gård.

Annonse
Lokale nyheter

– Jeg er veldig glad for stor tverrpolitisk enighet om dette prosjektet, sier Dag Ebbestad (Ap).

For nesten akkurat et år siden var han og resten av bystyrekomiteen for helse, sosial, og omsorg (HSO) – samt ni representanter for administrasjonen – på studietur i Italia. Formålet var å hente kunnskap og inspirasjon til utformingen av ny handlingsplan for rus og psykiske helsetjenester.

Landsby av rusavhengige

På turen besøkte de blant annet landsbyen San Patrignano som – med sine 1.400 beboere – i sin helhet er et behandlings- og rehabiliteringssenter for rusavhengige.

– Det var en fantastisk befaring. Stedet ble bygget opp av en velholdende forretningsmann, som en dag tok til seg en rusavhengig jente – og siden viet sitt liv til bygge opp dette stedet.

Ebbestad forteller at det praktiseres strenge regler i landsbyen, men at brukerne til gjengjeld får et hjem, fellesskap og lærer et yrke. Her har de alt fra bondegård, stall og bakeri til en egen yrkesskole. Totalt kan de velge mellom 57 yrker. I løpet av tre-fire år i landsbyen klarer de aller fleste å legge sine indre demoner bak seg.

– Som en engelsk jente forklarte oss, så var avrusningen vond – men det var bare starten. Først etter to år var hun klar til å møte familien sin igjen. Vi må ta inn over oss at rehabilitering av rusmisbrukere er et langt lerret å bleke, sier Dag Ebbestad.

Ifølge rapporten fra Italiaturen er hele 72 prosent av deltakerne i San Patrignano fortsatt rusfrie etter fem år. Vanlig antall på verdensbasis er cirka 18 prosent.

«DrammensGården»

Også Jegersberg gård i Kristiansand, som driver rehabilitering av rusavhengige etter mange av de samme prinsippene som praktiseres i San Patrignano – dog i langt mindre skala – har inspirert HSO-komiteen til å ta i bruk Gilhus gård. I dag brukes gården stort sett bare som lager, men har en stor og ganske velholdt bygningsmasse.

I saksutredningen anbefales det å starte med seks brukere, som også kan ta del i ombygningen av arealet – som en del av rehabiliteringen. Beboerne skal være over 18 og rus- og medikamentfrie, og man regner med at de skal bo og jobbe på gården i minst tre år.

Deltakerne skal også gjøre inntektsgivende arbeid, som for eksempel hundepass, planteproduksjon, snekkerverksted – med mer. På Jegersberg gård har man budsjettert med inntekter på rundt 1.6 millioner i 2018, men driften baseres også på brukerbetaling og statlige tilskudd.

Etableringen av tiltaket på Gilhus, som har fått navnet «DrammensGården», forutsetter at Lier kommune godkjenner bruksendring.

 

Gilhus gård:

  • Gilhus ligger i Lier kommune rett øst for Amtmannsvingen, og grenser mot fjorden i sør.
  • Gården er delt opp i flere gårds- og bruksnummer og Drammen kommune har eid Stor Gilhus siden 1927.
  • Eiendommen var i flere år forpaktet bort, og har i perioder vært brukt til ulike arbeidsmarkedstiltak og aktivitetstiltak.
  • Har i de siste tiårene fungert som base for vei, natur og idrett for oppbevaring, vedlikehold og produksjon tilknyttet parkvirksomheten.
Annonse