Her vil Drammen kommune sluse over 4000 biler i døgnet fra februar til november i 2014. FOTO: RONNY JOHNSEN

Her skal det kjøre 4.000 biler i døgnet

DRAMMEN: Foreldre i Skogliveien reagerer på Drammen kommunes forslag om å føre 4.000 biler gjennom tettbebygd strøk, og fortausutbyggingen provoserer huseiere.

Det er mange foreldre som er svært bekymret for Drammen kommunes dårlige planlegging av utbyggingen i Professor Smiths allé. Bare ti uker før arbeidet skal settes i gang er det ingen som vet hvilken entreprenør som vil få jobben, det er ikke bestemt hvor anleggsmaskinene skal stå når det er stans i jobbingen, og viktigst av alt - ingen vet hvor biler og busser skal kjøre.

 

Foreldre krever svar

Bjørn Stevning Hole er medlem av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Gulskogen skole og han er lite imponert over løsningene kommunen har for skolebarn og bilister i den perioden Professor Smiths allé skal totalrenoveres.

- Barnas sikkerhet skal settes først og veie tyngst. Selv om det er foreslått tiltak for å bedre sikkerheten, så er det ingen som kan si at sikkerheten er god nok. Familier, inkludert min egen, blir direkte berørt av denne utbyggingen. Barna benytter Skogliveien som skolevei og de skal ferdes på en relativt lang strekning. I tillegg så kommer støy og tilhørende ulemper det neste året. Slik kommunen nå har foreslått å løse de trafikale problemene, er på langt nær tilfredsstillende, sier Hole.

 

Les også:

Skole frykter økt trafikk

Foreldrene er skuffet

 

Beboere reagerer kraftig

Det er ikke bare foreldre til skolebarna på Gulskogen som reagerer på Drammen kommunes måte å planlegge utbyggingen av Professor Smiths allé på. I tillegg til at tusenvis av biler skal sluses gjennom et boligområde på mange hundre barns skolevei, skal det også bygges nytt fortau langs Professor Smiths allé. Fortauet skal være 2,5 meter beredet og kommunen kan ikke hente denne ekstra plassen fra veien. Dermed må man gå inn mot eiendommene i stedet. Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med flere av huseierne i det området Drammen kommune skal bygge fortau, og de reagerer sterkt på framgangsmåten til kommunen.

- Jeg kan bekrefte at jeg har fått et skriv som forteller at det skal bygges fortau her, og det informeres om at det skal settes i stand et møte der kommunen skal informere beboerne i området. Det holder ikke mål, sier Arne Forsbom, som bor i Professor Smiths allé.

- Veien kommer til å gå helt inntil husveggen min med bare noen centimeter skille. Det betyr at kommunen tror jeg skal ha gangvei inn i stua mi og at jeg ikke skal ha plass til søppelkassene mine. Det er selvfølgelig helt uaktuelt, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

- Hva synes du om informasjonen du har fått av Drammen kommune?

- Vi har fått lite og dårlig informasjon. Jeg har forstått det sånn at det skal være et informasjonsmøte om dette, men nå er det jo bare kort tid igjen før byggingen starter, og det synes jeg er helt utrolig. Dette er tross alt min eiendom, så det minste man kan kreve er at man blir fortalt hva som skal skje, hvordan og når det skal skje, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

 

Mener det er tid nok

I en e-post til Dagsavisen Fremtiden sier prosjektleder i Drammen kommune, Tommy Iversen, at det vil bli holdt et informasjonsmøte for foreldre og beboere i Professor Smiths allé.

- I forkant av prosjektet kommer vi til å avholde et informasjonsmøte for dem som blir direkte berørt av renoveringen av Professor Smiths allé. Det står skrevet i informasjonsbrevet vi har sendt ut, sier Iversen til Dagsavisen Fremtiden.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

Les også: Trafikkaos til og fra Konnerud

 

Dette er saken

Professor Smiths allé skal stenges for all trafikk fra Konnerudgata til Gulskogen kjøpesenter. All trafikken fra Gulskogen mot Konnerud skal sluses gjennom tettbebygde Skogliveien.

Arbeidet starter i februar, altså om knappe 10 uker, og er ferdig i november til neste år.

Ti uker før arbeidet setter i gang, er det ikke bestemt hvem som skal utføre arbeidet eller hvordan man skal løse de trafikale problemene som vil oppstå.