Ståle Sørensen kan nesten ikke tro hvor dårlig det blir brøytet på fortau og gangveier i boligområdet på Åskollen i Drammen. Han synes gående og syklendes trygghet burde komme før bilistenes. Her står Sørensen med hunden Trygg på fortauet ved Oscar Kiærs vei, der svært mange av beboerne er barnefamilier. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Her er det egentlig fortau

Dårlig brøyting: I går var fortauet langs Oscar Kiærs vei begravd i så mye snø at skolebarna måtte ut i veibanen for å ta seg fram.


Av Pernille Vestengen

Ved siden av Oscar Kiærs vei på Åskollen, der det vanligvis går et bredt og fint fortau, var det onsdag bare en stor brøytekant. I løpet av morgentimene hadde lokalpolitiker Ståle Sørensen (Miljøpartiet de Grønne) sett at veibanen ble brøytet tre ganger, og hver gang ble mer snø kastet opp på fortauet. Fortauet ble ikke brøytet en eneste gang. Sørensen møtte Dagsavisen Fremtiden til knes i snø.

Farlig praksis

– Her ferdes barn på vei til skolen, og mange andre gående og syklende, men nå er det nesten ikke mulig å ta seg fram uten å trekke ut i veibanen. Her er det slett ikke bare personbiler som kjører heller, for mange med tyngre biler bruker veien som en snarvei mellom E18 og Svelvikveien, påpekte Sørensen.

Tryggere i bil

Han synes det er under enhver kritikk at kommunen prioriterer bilistenes trygghet framfor de myke trafikantene, som i disse dager risikerer liv og lemmer for å ta seg fra a til b.

–Det er sannelig ikke rart folk heller kjører bil. Slik forholdene er nå er det definitivt tryggere å sitte inne i en bil enn å være utenfor. Dermed blir det enda flere biler på veiene, og enda større kaos.

Gående først

Sørensen forsikret om at hvis det var opp til De grønne ville man heller ha sikret framkommeligheten for gående og syklende, enn å legge enda bedre til rette for bilistene.

Mens Dagsavisen Fremtiden er til stede kommer ingen til fots langs Oscar Kiærs vei. Oppe ved Nordbyveien er fortauet noe bedre måkt, men heller ikke her kommer man fram med barnevogn. I løpet av en halvtime observeres tre mødre med barnevogner ute i veibanen – og flere eldre. De sistnevnte er redde for å skli og falle, siden fortauet heller ikke har blitt strødd.

 

 

Over 1.000 klager

På tre dager har Drammen kommune fått inn 234 klager på brøyting via eget meldingssystem og mer enn 900 klager på telefon. Flere av dem enn vanlig har handlet om dårlig brøyting av fortau og sykkelveier. Det er ikke bare på Åskollen snøen er blitt dyp.

– Problemet er at fortauet langs en hovedvei brøytes med traktor – og veien med lastebil. Der det er avstand mellom vei og gangvei fungerer dette bra. Der det er fortau langs hovedvei har vi utfordringer, siden brøytebilen brøyter snø inn på fortauet. Sjåførene forsøker å tilpasse farten for å redusere problemet. Likevel er det ikke alltid mulig å holde både vei og fortau like snøfrie, forklarer Truls Rieger, avdelingsleder for vei ved Vei, natur og idrett i Drammen kommune.

Han vil nå gjennomgå kontrollrapportene for å se om standarden er overholdt, for gangveier og fortau skal prioriteres høyt i Drammen.