Annonse
Uten tilbud?: Hva slags tilbud barna i Skiold vil få etter at seks trenere og lagledere nå kastes ut av klubben, vites ikke. Bildet viser Karam Alhasan som spilte for Skiold og ble trent av de samme trenerne som nå sparkes. Alhasan ble i fjor kastet ut av Norge, hvor han hadde bodd i 8,5 år før utkastelsen. FOTO: KATRINE STRØM

– Her er det barna som er taperne

Seks fotballtrenere og lagledere kastes ut av styret i ski- og ballklubben Skiold. – Jeg tenker at her er det barna som er taperne, sier en av dem som kastes ut.

Annonse
Lokale nyheter

Brudd på klubbens sportsplan og brudd på klubbens egne vedtekter skal være begrunnelsen styret nå går inn for å avslutte samarbeidet med trenerteamet til 10- og 11-åringene i Skiold 2006.

– Dette er symptomatisk for hvordan vi opplever ledelseskulturen i Skiold. Prosess og kultur er i både dette tilfellet og andre tilfeller veldig svakt, sier Kai Rune Vestersager om er en av de seks som har blitt bedt om å forlate sitt verv.

Hans trenerkollega Børge Solem er av samme mening:

– Jeg tenker at her er det barna som er taperne. Det er synd, sier Børge Solem.

– Det som skjedde var at jeg fikk en konvolutt med oppsigelsen først og argumentene etterpå, fortsetter han.

Svarbrev

Trenerne og laglederne tar i et åpent svarbrev for seg noen av begrunnelsene de har fått for at de nå har fått beskjed om at de må takke for seg. To av begrunnelsene som listes opp er:

De har kun hatt en trening per uke det siste semesteret, mens det står to i sportsplanen.

Det har kommet inn klager på forskjellsbehandling av spillere når det gjelder spilletid i kamper.

Trenerne vedgår at de ved en feiltakelse har meldt opp tre lag denne sesongen, noe som har gitt færre treninger, men påpeker at det fra høsten av vil bli to ukentlige treninger. Når de gjelder forskjellsbehandling, svarer de som følger: «Vi har gjennom disse 5 årene forsøkt å fordele spilletid som best vi kan. Vi har i våres fått en henvendelse fra en foresatt rundt vår håndtering av dette. Her har det vært en god dialog med foreldre i etterkant, og vi opplever at dette har vært løst på en tilfredsstillende måte.»

– Offentlig skittkasting

Styret i Skiold er svært lite meddelsomme.

– Vi vil ikke ha noen offentlig skittkasting om dette, sier styreleder Tom Egil Johannesen til Dagsavisen Fremtiden på telefon fra den spanske landsbygda.

Likevel har styret lagt ut en melding på Skiolds Facebook-side hvor de henviser til konflikten, og opplyser om at offentliggjøring av begrunnelse for sparkingen vil komme etter at styret har hatt sitt møte tirsdag kveld. Resultatet ble først klart etter at Dagsavisen Fremtiden gikk i trykken.

I fjor var flere av de samme trenerne og laglederne som nå har fått beskjed om å forlate Skiold sterkt engasjert i skjebnen til da ti år gamle Karam Alhasan, som spilte på det samme laget, men som ble kastet ut av Norge til Jordan etter 8,5 år i landet, fordi hans foreldre ikke ble ansett å ha tilstrekkelig grunnlag for å få asyl Norge.

Annonse