Formannskapet skal besøke Superkilen i København, parken som inspirerte arkitektkontoret LPOs visjoner for nye Marienlyst . FOTO: IWAN BAAN

Henter inspirasjon 
fra nabolandene

BYUTVIKLING: Formannskapet i Drammen reiser til Danmark og Sverige for ny inspirasjon til framtidig byutvikling.

- Vi har valgt ut stedene de skal besøke ut ifra faglige interesser. Derfor skal de blant annet se gode eksempler på byfortetting, ulike typer byboliger og ulike typer by- og gaterom, forteller overarkitekt Kjersti Wikstrøm ved Byplankontoret.

Det er byplankontoret som har hatt ansvaret for turens faglige innhold, og de som tipset formannskapet om å samarbeide med Dansk Arkitekturcenter (DAC) - som har spesialisert seg på arkitekturomvisninger for politikere og andre interesserte.

 

Naturlig destinasjon

Med på rundturen, som skal innom en rekke nyskapende prosjekter i Malmö og København, er også kommunens øverste administrative ledelse samt pressesjef Gard Nybro-Nielsen. Sistnevnte påpeker at Malmö er en naturlig destinasjon, siden byen på flere måter er kommet omtrent like langt som Drammen med hensyn til byutvikling. Han forteller at den politiske ledelsen i Drammen også tidligere har besøkt Malmö, og at denne reisen derfor kan sees som en oppfølging av dette besøket.

- Derfor er det relevant for oss å se nærmere på hva de har gjort i Malmö de siste årene, hva de har lykkes med og eventuelt hva som ikke har gått så bra, forklarer Nybro-Nielsen.

 

Inspirerte LPO

Blant postene på programmet for todagersturen står blant annet besøk i Vestre Havnen i Malmö - samt Ørestad, Nordhavnen og Kalvebod Brygge i København. Og så skal de innom Superkilen på Nørrebro, der arkitekt Andreas Hammershøj skal fortelle nærmere om tanken bak de nyskapende byrommene.

Det var også herfra arkitektkontoret LPO hentet inspirasjon for sitt forslag til utformingen av uteområdene ved nye Marienlyst. Bidraget vant arkitektkonkurransen utlyst av Ticon og Drammen kommune.

 

Vakte oppsikt

- LPO er neppe de eneste norske arkitektene som har latt seg inspirere av Superkilen, sier Kjersti Wikstrøm.

Hun forklarer at arkitektene bak parken på Nørrebro har vakt oppsikt både i inn- og utland, for sin nye måte å tenke byrom på. Ikke minst på grunn av hvordan de har klart å integrere ny design med den eksisterende bebyggelsen, og samtidig skape et høyst dekorativt og helhetlig byrom.

- Superkilen er neppe direkte overførbart til Marienlyst, men kan helt klart inneholde interessante elementer for denne utbyggingen også, sier Wikstrøm.

pernille.vestengen@dagsavisen.no