Helsepolitiker Kristin Ørmen Johnsen (H) (t.h.) mener reglene for godkjenning av helsepersonell med utenlandsk utdanning må bli bedre. Her sammen med leder i Sykepleierforbundet i Buskerud, Linda Lavik. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

- Helt uakseptabelt

DRAMMEN: Helsepolitiker Kristin Ørmen Johnsen (H) mener behandlingen sykepleier Stella Shiryn Wright har fått av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, er helt uakseptabel.

Lørdag skrev Dagsavisen Fremtiden om den australske sykepleieren Stella Shiryn Wright. I 2011 fikk hun avslag på sin søknad om autorisasjon i Norge fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).

SAK ga henne imidlertid råd om hva som skulle til for å kunne få autorisasjon. Disse fulgte Wright til punkt og prikke. Overraskelsen var derfor stor da hun heller ikke fikk autorisasjon da hun søkte på nytt i 2014. Denne gangen fikk Wright beskjed om at hun måtte ta hele sykepleierutdanningen på nytt i Norge.

- Dette er helt uakseptabelt. Offentlig forvaltning skal ikke holde på sånn. Det er slike saker som gjør at man mister tillit til forvaltningen, sier Kristin Ørmen Johnsen.

Hun sitter i Stortingets helsekomité for Høyre og er selv utdannet sykepleier. Ørmen Johnsen forteller om mange henvendelser fra helsepersonell som sliter med å få sin utenlandske utdanning godkjent i Norge.

 

Vil ta opp saken

- Høyres helsefraksjon har varslet politisk ledelse i Helsedepartementet om at vi ønsker en forsikring om at dagens autorisasjonspraksis er velbegrunnet. Vi må være sikre på at alle søkere vurderes etter like vilkår, sier Ørmen Johnsen.

- I tillegg mener vi søkerne må få tydeligere informasjon om hva som skal til for å få autorisasjon, og saksbehandlingen må være rask og effektiv.

Helsekomiteen skal snart på besøk til SAK. Ørmen Johnsen lover at både Wrights tilfelle og andre lignende saker vil bli et tema. Også Aps helsepolitiker Tove Karoline Knutsen er engasjert i denne problemstillingen. Hun stilte for et par uker siden spørsmål til helseministeren om ulik praksis for behandling av søknader om autorisasjon.

- Vi har sett eksempler på at folk som har tatt den samme utdanningen på samme tid får ulikt svar på søknaden om autorisasjon. Det er høyst uforståelig, sier Knutsen.

Hun fikk til svar fra helseministeren at departementet vurderer et forslag til endret godkjenningsordning for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS-området. Knutsen lover å følge dette opp.

- I tillegg bør vi gjøre som i Sverige. Der kan man ta enkeltfag ved flere høyskoler for å supplere den utenlandske utdanningen man allerede har, sier hun.

 

- Forpliktet til å endre praksis

SAK vil ikke kommentere enkeltsaker, men jurist Margrethe Limm Ruvina skriver i en e-post at SAK på det tidspunktet Wright søkte om autorisasjon for første gang, vurderte at en del søkere med utdanning fra Australia ville kunne oppfylle kravene til autorisasjon hvis de skaffet seg veiledet praksis.

- Etter at disse rådene ble gitt, har SAK mottatt vedtak fra Statens helsepersonellnemnd, hvor tilsvarende vedtak er vurdert. Det har der framkommet at nemnda ikke finner at disse søkerne vil kunne oppnå nødvendig kyndighet, selv etter å ha gjennomført kvalifiseringstiltakene, skriver Ruvina.

- SAK er derfor forpliktet til å endre vår praksis og lovforståelse i henhold til disse vedtakene fra nemnda.

silje.skiphamn@dagsavisen.no