Annonse
Gro Nyhus, aksjonsleder og koordinator for innbyggerforslaget til alternativ veipakke Drammen, snakket med Sps Marianne Lundteigen og Aps Arve Vannebo etter at opposisjonens forslag falt.

- Heiser ikke flagget

Aksjonsleder Gro Nyhus var behersket i sin glede over at politikerne tar med innbyggerforslaget videre.

Annonse
Lokale nyheter

Gro Nyhus og Irene Kildebo ble forsikret av alle partier om at forslaget deres blir utredet.
– Vi har fått satt fokus og fått en protokollført avklaring. Jeg tror de vil ta det alvorlig, men tror presiseringen er svært viktig. Jeg ble overrasket da jeg så vedtaksforslaget, sa Gro Nyhus, som syntes gruppa har kommet så langt de har kunnet, gitt at premisset om likelydende vedtak tolkes rett.  
– Prestisjerytteri kler oss dårlig. Men jeg har fremdeles ikke heist flagget – det har jeg liggende høyt på en hylle! sa Nyhus.

Gulskogen vel-leder Irene Kildebo oppsummerte at trykket på saken fra mindretallet uansett har påvirket.
– Men jeg har mine tvil om hvor mye posisjonen egentlig vil gi opp. Reguleringsprosessen for Tilfartsvei Vest del 2 går for fullt, betalt av de samme politikerne. Den burde stanses mens utredningene foretas, sa Kildebo, som tross alt betegnet signalene protokollen gir som positive.

Annonse