– Har undervurdert sprengkraften

Folkevalgte i Drammen har delte meninger om kjør sakte-aksjonen tirsdag. Sympatisørene mener uansett de gjør lurt i å revurdere bompengespørsmålet før folk går til valgurnene i 2019.

– Til alle partiene som stemte for Buskerudbypakke 2 (BBP2) vil jeg bare si at; der det er vilje er det muligheter – og der det ikke er vilje er det valg i 2019, sier fornøyd aksjonsgeneral Anders Lunde, dagen derpå.

Lunde, som er mannen bak underskriftskampanjen «Vi vil ha folkeavstemning om bom i Drammen», er storfornøyd med oppmøtet og engasjementet rundt demonstrasjonen han tok initiativ til.

Svak prosess

– Jeg vet ikke akkurat hvor mange som var med til slutt, men vi skjønte fort at det ikke var plass nok på parkeringen utenfor Gulskogen senter – og forflyttet oss til Sundlandvegen. Undervegs var det også stadig flere av bilene rundt oss som satte på nødblinken og senket farten. Etter klokka fem sto trafikken mer eller mindre bom fast.

Lunde mener engasjementet viser at den politiske prosessen har vært for dårlig – og at politikerne ikke har forstått hvorfor folk er så opprørte.

– Det finnes flere måter å begrense trafikken på; gjennom god byplanlegging, fortetting rundt kollektivknutepunktene, ved å lede gjennomgangstrafikken utenom sentrum – med mer. Men de viser ingen vilje til å tenke kreativt – eller vurdere andre alternativer enn bompengefinansiering. Det er ikke rart folk reagerer – når det er de som har minst som får svi mest, sier Lunde. Han synes det er naturlig at ungdommene fra FpU, som deltok i aksjonen, markerte seg ved å vifte med flaggene sine – men hevder at demonstrantene besto av folk fra mange politiske leire.

For stor avstand

Gro Nyhus, tidligere talsperson for Facebook-aksjonen «Nei til bommer innfor Drammens kommunegrenser» – nå medlem av Senterpartiet, var ikke selv med i bilkortesjen, men synes det er bra mange møtte opp.

– Engasjement er bra, og nå ulmer det virkelig blant folk. Det må politikerne begynne å ta inn over seg.

Nyhus er lei av at samferdselsministeren, både Solvik-Olsen og Dale, legger ansvaret på de lokale folkevalgte, mens de lokale begrunner bompengevedtaket med at de ikke har noe valg – om staten skal bidra med midler.

– De må slutte med denne «peke på hverandre-leken», mens regningen sendes til deg og meg. Aksjoner som dette er et symptom på at folk er oppgitte. Jeg tror det skyldes at beslutningstakerne i altfor stor grad har mistet kontakten med hva som rører seg på grasrota.

Også Nyhus mener bompengesaken vil bli avgjørende for velgerne i 2019.

Fortsatt nei

– Jeg sympatiserer med aksjonistene, men kan skjønne at folk ble sure av køene de forårsaket, sier Ulf Erik Knudsen, gruppeleder i Drammen Frp.

Han vil ikke foregripe valgprogrammet, men er ikke i tvil om at bompengespørsmålet vil blir helt sentralt.

– Vi går inn for nye forhandlinger med staten, for det er feil at bilistene skal måtte betale for nesten hele bypakka. Ved forrige valg hadde ikke folk skjønt hvor dyrt og omfattende dette faktisk ville bli, og derfor stemte bare 15 prosent på det partiet som er imot bompenger.

Knudsen mener det er lenge siden det ble bygget så mye vei som under Solvik-Olsen, men beklager at bompengetrykket har økt – siden samferdselsministeren er bundet av stortingsflertallet. Han indikerer dog at dette kan komme til å snu med lokalvalget til høsten:

– Det er nok flere som har undervurdert sprengkraften i denne saken, konstaterer Ulf Erik Knudsen.