Selv om Drammen kommune nå har åtte færre sykehjemsplasser, er den totale sykehjemskapasiteten bedre enn tidligere, ifølge helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Har fjernet åtte sykehjemsplasser

DRAMMEN: Åtte korttidsplasser er borte fra Drammen Helsehus. De skal gjenoppstå på andre sykehjem, men det vil gå på bekostning av antallet langtidsplasser.

15. september ble åtte av korttidsplassene på Drammen Helsehus lagt ned. Meningen er at plassene skal flyttes til andre sykehjem, men det er foreløpig ikke blitt gjort.

- Arbeidet med å flytte disse plassene ut til andre sykehjem pågår nå og er ikke helt avklart ennå, skriver helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald i en e-post til Dagsavisen Fremtiden.

På spørsmål fra avisen om hvordan dette skal løses i praksis, svarer Grunwald følgende:

- Ved noen sykehjem vil vi opprette nye plasser, ved andre vil vi omgjøre eksisterende plasser. I tillegg er det satt av inntil fem millioner kroner til kjøp av eksterne plasser ved behov.

 

- Bedre kapasitet

Drammen kommune har gjentatte ganger fått kritikk for ikke å ha nok sykehjemsplasser tilgjengelig. Til tross for at det per i dag er åtte færre sykehjemsplasser i kommunen, mener helse- og sosialdirektøren at kapasiteten er bedre enn før.

- I sum innebærer dette ingen reduksjon av sykehjemskapasiteten til Drammen kommune. Dette gir snarere en økning i kapasitet, og et totalt tilbud som er tilpasset det varierende behovet for plasser som kommunen har, skriver hun.

Før 15. september hadde Drammen kommune 392 langtids- og 100 korttidsplasser. Når flyttingen av de åtte plassene fra Drammen Helsehus er gjennomført, skal det være 384 langtids- og 108 korttidsplasser, ifølge Grunwald.

 

Kjøper plasser privat

- Endringen medfører en mer fleksibel bruk av åtte av langtidsplassene våre, skriver hun.

Drammen Helsehus sliter med store overskridelser av budsjettrammene. Helse, sosial og omsorg fikk nettopp tilført 35 millioner kroner ekstra på grunn av røde tall.

I 2013 kjøpte Drammen kommune sykehjemsplasser av et privat selskap på et nedlagt kommunalt sykehjem i Hof. Det ble stengt etter at Fylkesmannen i Vestfold avdekket en lang rekke lovbrudd.

Nå har kommunen bare avtale med Trollhaugen seniorsenter i Vestfossen. Der er det siden 15. september kjøpt langtids- og korttidsopphold tilsvarende 2,7 sykehjemsplasser, opplyser Grunwald.

silje.skiphamn@dagsavisen.no