Det som tidligere var en verneverdig stall, er nå en haug av teglstein og skrap. Trist, synes leder i Drammen historielag, Svein Stubberud. FOTO: ENDRE STANGEBY

- Håper straffen skremmer andre

DRAMMEN: Utbyggers hensikt var hele tida å rive stallen, konkluderer Drammen kommune som vil gi inntil 400.000 kroner i bot. Naboer håper det skremmer andre utbyggere fra å gjøre det samme.

«Kommunen har mottatt melding fra naboer hvor det påpekes at arbeidere på byggetomten omtalte riving av hele bygget allerede før arbeidene ble igangsatt.»

Drammen kommune er ikke nådig mot utbyggerne Amtmand Breders gate 28 og Linotech AS som rev en verneverdig stall i Nybyen i juni. Kommunen hadde gitt utbygger tillatelse til å gjøre bygget mer egnet til boliger, men stallen ble i stedet jevnet med jorda.

«Kommunen legger til grunn at verken tiltakshaver Amtmand Breders gate 28 AS eller ansvarlig utførende Linotech AS hadde til hensikt å følge de gitte tillatelser», heter det videre i kommunens varsel om overtredelsesgebyr.

 

Avgjørelse i september

- Vi har hjemmel til å ilegge inntil 400.000 i bot, avhengig av alvorlighetsgrad. Parten har rett til å uttale seg, skriver byggesakssjef i Drammen kommune, Bjørn Tollef Swang, i en e-post.

Linotech AS og Amtmand Breders gate AS har fått frist til å svare innen 15. september.

- Vår endelige avgjørelse vil avhenge av hvilke argumenter som framkommer i svaret, skriver Swang.

Beløpets potensielle størrelse er ifølge ham gitt i Plan- og bygningsloven.

Arbeidene på tomta er stanset inntil saken er behandlet ferdig.

- Hva tenker du om at utbygger aldri hadde til hensikt «å følge de gitte tillatelser»?

- Drammen kommune har mottatt informasjon som tilsier at dette var tilfelle. Kommunen vil ikke kommentere dette ytterligere nå, men avvente en eventuell videre prosess med tiltakshaver.

Administrerende direktør i Amtmand Breders gate 28 AS og daglig leder i Linotech, Jan Wefling, vil ikke kommentere saken.

 

- Bra med reaksjon

- Det er enda godt at kommunen reagerer. Dersom boten kommer på opp mot 400.000, synes jeg det er en kraftig reaksjon og et godt signal om at man ikke kan gå løs på kulturminnene våre. Men dersom rivingen gjør at man kan selge en boenhet til for noen millioner, er det ikke lenger så mye, sier leder i Drammen historielag og nabo, Svein Stubberud, og fortsetter:

- Hvis ulovlig riving av verneverdige bygg ikke får en reaksjon, vil det sette en standard om at sånt er greit. At rivingen av stallen ikke var meningen høres veldig tilfeldig ut. Det oser av at hensikten hele tida var å rive den, sier han.

 

- Trist

- Alle naboene har tenkt det samme som kommunen: Dette er ikke noe uhell. Jeg frykter at utbygger vet hva han driver med og har kalkulert med en mulig bot. Etter at det har gått litt tid, får de sikkert fortsette med prosjektet og har allerede gjort et regnestykke på at det vil lønne seg, sier nabo Lars Christian Johnson.

Han synes det er synd at utbyggere spekulerer i å rive verneverdige bygg.

- Det eneste jeg kan skjønne er at de bare tenker på penger. De bor ikke i området og bryr seg ikke om hvordan det kunne vært der. Det er trist at noen tenker så kort, sier Johnson.

I varselet fra Drammen kommune står det at utbygger kan ilegges et overtredelsesgebyr på inntil 400.000 kroner.

- Dersom beløpet på gebyret blir 400.000 kroner, synes jeg beløpet er greit. Jeg tror den summen vil skremme andre aktører fra å gjøre det samme. Men vi naboer har snakket om at boten bare skulle vært en del av straffen. Utbygger skulle også blitt nødt til å bygge opp igjen stallen med samme murstein, slik at den ser lik ut, sier Johnson.

Han mener det er viktig at byer som Drammen verner om sine gamle bygg.

- Det er i den gamle bebyggelsen sjela til Drammen ligger. Alt det nye som bygges kan gjerne være fint, men det har ikke sjel. Forsvinner den gamle bebyggelsen, forsvinner sjela til Drammen, sier Johnson.

endre.stangeby@dagsavisen.no