Hanne Anette Stormo leder arbeidet med bygging av ny tunnel i Drammen

– Det blir støy fra anleggene og folk vil nok oppleve at vi er til ulempe, sier hun.

Hvem: Hanne Anette Stormo

Hva og hvorfor: Prosjektsjef Bane NOR Drammen-Kobbervikdalen

 

Når starter dere å bygge jernbanetunnelen i Drammen?

– Vi har allerede begynt med det vi kaller forberedende arbeider, som innebærer å gjøre klar riggområder på Gulliksrud, Danserud og Austad. Vi har også ryddet vegetasjon og gjør klar området nedenfor Smithestrøm gård, der vi skal grave ut en stor byggegrop og lage betongtunnel. Selve tunnelarbeidene begynner etter at vi har signert kontrakt med entreprenør, og det er planlagt i oktober, november. Etter planen skal tunnelen stå ferdig i desember 2024, og vi skal være ferdig med ombygging av Drammen stasjon samtidig. Det betyr at den nye Vestfoldbanen mellom Drammen og Skoger er ferdig i desember 2024. Deretter bygger vi om Gulskogen stasjon, og det er vi etter planen ferdige med i desember 2025.

Hvordan vil folk merke det når anleggsarbeidet er i gang for fullt?

– Når det gjelder tunnelen, så vil nok det som er mest synlig i byen være de store arbeidene som skjer på Strøm/Danvik, der vi skal grave en lang og dyp byggegrop. Vi må legge trafikken som går i Professor Smiths allé over på en midlertidig bru, og legge om gangstien over Kamelen, slik at den går en litt annen vei. I tillegg vil det også bli mye transport av masser fra tunneldrivingen, og det vil bli spesielt merkbart i Austadveien. Vi skal også gjøre en stor jobb med ombygging av Drammen og Gulskogen stasjon, samt jobbe på sporene mellom disse, som innebærer at det går færre tog, det blir støy fra anleggene og folk vil nok oppleve at vi er til ulempe. Det er helt klart stasjonsombyggingene som vil bli mest merkbare, og vi jobber hardt med å planlegge slik at det blir en så effektiv gjennomføring som mulig.

Les også: Slik vil InterCity prege Strømsø

Hva blir de største utfordringene?

– Det aller viktigste for Bane NOR er sikkerhet, både for våre folk på anlegg og for andre som beveger seg i nærheten av anleggene. Og å få ut nøyaktig og god informasjon til folk. Det gjelder særlig barn og unge, og vi kommer til å ha informasjonskampanjer rettet mot skoler og barn når anlegget nærmer seg. I tillegg vil vi også gi god informasjon til alle som blir berørt på et eller annet vis. Når det gjelder utfordringer, så er det selvsagt krevende å gjennomføre et så stort anlegg, som skal jobbe på flere steder i byen. Vi skal være så effektive som mulig, samtidig som vi skal ivareta sikkerhet og ikke skape flere togforsinkelser enn vi absolutt må.

Bane NOR har løst inn flere eiendommer i forbindelse med tunnelbyggingen, en av de siste som har solgt fikk over 16 millioner – dobbelt av normal markedspris vil mange hevde. Hvordan har disse kjøpene foregått, og har det vært en vanskelig prosess?

– Vi følger de samme prinsippene i alle innløsningssaker, og det er uavhengige takstmenn som vurderer markedsverdien til eiendommene. Vi forstår at dette kan være krevende, og vi gjør vårt beste for å sette av tid nok til at forhandlingene blir så gode som mulig. I tillegg til å dekke salgsverdien, så dekker vi også kostnader til flytting og dokumentavgift og eventuelt annet de har krav på etter loven.

Les også: Tvunget til å flytte etter 35 år

Kan du forstå at folk i dette nabolaget fortviler over sin bydel som de mener raseres?

– Så klart, vi har jo ikke noe ønske om å gjøre livet surt for noen. Dessverre er det slik at noen blir berørt når man skal bygge ny infrastruktur, det kommer vi ikke utenom. Jeg forstår at noen er uenige i valget av trasé, men det er et demokratisk vedtak, og vår jobb er å bygge på en så god og skånsom måte som mulig.

Når åpner infosenteret dere planlegger i Wernergården på Strømsø, og hva skal det inneholde?

– Infosenteret blir foreløpig brukt mest til særmøter og infomøter, og kommer nok ikke til å være åpent på heltid. Men når anleggsgjennomføringen nærmer seg, så vil vi holde det åpent ukentlig, slik at folk kan komme og få informasjon om hva som skjer og når det skal skje. Vi kommer også til å vise fram digitale modeller av prosjektet, og vise hvordan ting blir når alt står ferdig.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Koloss» av Finn Alnæs.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være på hytta på Dagali eller ved sjøen, med familie og venner.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Jeg er veldig imponert over det store klimaengasjementet ungdommen viser, og heier på dem. Klima og miljø står også i fokus i Bane NOR, og i prosjektet vårt har vi tatt inn krav i de store kontraktene om at maskiner på anleggsplassene skal være fossilfrie, og at kjøretøy i tunneler skal være elektriske. Det er jeg stolt av.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Jens Stoltenberg, en bra mann.

Les også: Fikk store problemer etter InterCity-flytting