Annonse
Advokat Svein Duesund mener de to korrupsjonssiktede saksbehandlerne så seg ut folk med lite kjennskap til norske regler og begrensede norskkunnskaper, så de ikke skulle forstå hva de gikk inn på.

– Han ble lurt

Tredje utbygger møtte i retten torsdag.

Annonse
Lokale nyheter

– Han har ikke skjønt noe av dette. Husk at denne saksbehandleren har lurt folk av helnorsk herkomst også, sier advokat Svein Duesund, som forsvarer mannen i begynnelsen av 30-årene.

Mannen er en av de tiltalte i den omfattende korrupsjonssaken som for tiden går for Drammen tingrett.

Begjærte innsyn i lydopptak

Rettssaken ble utsatt en dag, da Duesund begjærte innsyn i alle dokumenter og lydopptak politiet har i saken.

Akkurat som i rettssaken mot den første tiltalte utbyggeren, mente han det var mye relevant materiale han ikke hadde fått se. Nå fikk Duesund tilgang til opptakene av telefonsamtalene til den korrupsjonssiktede saksbehandleren – blant annet samtaler med tiltalte.

– Det kommer ikke fram noe her som beviser at han forsto hva han var med på da han betalte denne kvinnen for arkitekttegninger og utforming av byggesøknad, sier Duesund.

Søkte om å bygge ut loftet

Utbyggeren hadde tidligere søkt om å få bygge ut loftet i tomannsboligen han eier sammen med broren, men fikk avslag. De bestemte seg deretter for å søke om å få gjøre større forandringer på eiendommen.

– Jeg hørte det var noen nye regler, og ville ha hjelp av kommunen. I resepsjonen møtte jeg en dame, som sa hun drev arkitektfirma – og kunne hjelpe meg, sa tiltalte i sin forklaring.

Han skal ikke ha sett noe mistenkelig ved at en kommuneansatt også drev eget arkitektfirma. Tvert imot; da var han sikker på at prosjektet ville tilfredsstille alle lover og regler.

– Påtalemyndigheten belager seg på at man ut ifra det saksbehandleren sier i opptakene er nødt til å skjønne at hennes praksis er ulovlig, men her snakker vi om en mann som snakker dårlig norsk – og som så på saksbehandleren som en autoritet på området. Han betalte henne som arkitekt – ikke som saksbehandler, understreker Svein Duesund.

Han anket dommen mot den første utbyggeren, og ser ikke bort ifra at det kan komme flere erstatningssøksmål mot kommunen på et senere tidspunkt.

– En temmelig opplagt sak

Aktor mener lydopptakene tydelig viser tiltaltes skyld.

– Han har bodd i Norge siden han var barn – er utdannet her og jobber som rørlegger. Det er klart han har skjønt at dette ikke var etter boka, sier aktor Hans Lyder Haare.
Han forteller at saken skiller seg fra de andre ved at det var avlyttingen av den korrupsjonssiktede saksbehandleren som gjorde politiet oppmerksomme på mannens byggesak. Det finnes veldig få skriftlige spor, da saksbehandleren sørget for å slette eller gjemme det meste.

– Men i opptakene sier hun det jo nærmest til ham med rene ord, som når hun sier hun har rammetillatelsen klar til ham, sier Haare.

Rettssaken avsluttes fredag.

Annonse