Annonse
vil ha svar: Petter Øijord (i midten) mener det er naturlig for kontrollutvalget å se på Marienlyst-saken. Til venstre sitter sekretær Pål Ringnes og til høyre Rune Håndlykken (V).

– Grunn til å stille spørsmål

Kommunens kontrollutvalg vil be om Rådmannens syn på Marienlyst-saken.

Annonse
Lokale nyheter

Sagaen om Marienlyst idrettspark fortsetter. Etter Sivilombudsmannens kritikk av Fylkesmannens nei til å ettergå kommunens vedtak om omregulering, skal saken igjen opp til kontrollutvalget i Drammen kommune. I sekreteriatets innstilling til utvalgets møte 17. januar står det at de vil bed om Rådmannens syn på saken i lys av Sivilombudsmannens uttalelse, og deretter ta saken opp igjen i møtet i februar.

– Det kan være at utvalget legger saken død på møtet den 17. januar og ikke ønsker Rådmannens syn. Utvalget er suverent, så jeg skal ikke spekulere i hva de andre tenker og mener, sier Eivind Knudsen (Ap), leder av kontrollutvalget.

Men går de videre, og saken kommer opp igjen i februar, er det Rådmannens svar som ligger til grunn utvalgets eventuelle undersøkelser.

– Utvalgets fremste oppgave er å sørge for at de politiske beslutningene er tatt på en lovlig måte, sier Knudsen.

Kritikk

Marienlyst-saken var oppe i kontrollutvalget i fjor høst, men da valgte medlemmene å avvente Fylkesmannens beslutning.

– Vi vedtok på møtet å ta en ny avgjørelse etter å ha sett hva Fylkesmannen foretok seg, sier leder i kontrollutvalget, Eivind Knudsen (Ap).

Da Fylkesmannen besluttet å ikke foreta seg noe, fulgte kritikken fra Sivilombudsmannen, som mente det var feil å ikke iverksette lovlighetskontroll. Fylkesmannen har stått på sitt og svarte på kritikken med at vedtaket til kommunen sto på en så god grunn at det ikke var nødvendig med noe kontroll, og at en konekvensutredmning var tenkt senere fra kommunen. Til det svarer Sivilombudsmannen at «Ombudsmannen vil bemerke at det er uheldig om en slik rettsoppfatning i fremtiden legges til grunn legges til grunn av Fylkesmannen eller andre». Der står saken før kontrollutvalget i kommunen skal ta stilling til sekreteriatets innstilling.

– Ugyldig vedtak

Stridens kjerne er at bystyret i kommunen i høst vedtok å omdisponere deler av Marienlyst-området til boliger. Aksjonskomiteen Redd Marienlyst mener vedtaket er ugyldig fordi det ikke først er foretatt konekvensutredning for hvordan dette påvirker barn og unge som bruker idrettsområdet.

Nestleder i kommunens kontrollutvalg, Petter Øijord (MDG) er tydelig på hva han mener kontrollutvalget bør gjøre

– Konsekvensutredningen skal foretas etter at saken i realiteten kan være avgjort i bystyret. Om det bør gjøres en lovlighetskontroll, er absolutt en sak som kontrollutvalget bør se på. sier Øijord.

Naturlig sak

Han mener omstendighetene rundt Marienlyst idrettspark har utviklet seg til å bli en naturlig sak for utvalget å se på.

– Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål til om kommunen har fulgt intensjonen i Plan- og bygningsloven. Kommunen har viklet seg inn i en stor og kostnadskrevende sak uten å ha gjennomført konsekvensutredning først.

Anker til departementet

Det var Aksjonsgruppa Redd Marienlyst som anket vedtaket til Fylkesmannen og senere til Sivilombudsmannen. Lederen for aksjonsgruppa, Per Erik Marheim, ba om også at kommunens kontrollutvalg skulle se på saken og håper de kommer til å gjøre det.

– Vi håper til slutt at vedtaket blir underkjent og at saken blir behandlet på nytt, sier han.

Uavhnegig av hva kontrollutvalget gjør med saken, kommer akjsonsgruppa til å anke vedtaket videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Jeg håper de vil se på det. Sivilombudsmannen påpekte at både Fylkesmannen og kommunen la feil lovanvendelse til grunn, så vi bør ha en viss sjanse, mener Marheim.

– Vi forholder oss til loven som sier at når det foretas en endring av et arealformål i et område som brukes av barn og unge, så skal det foretas en konsekvensutredning først. Det har ikke kommunen foretatt.

Annonse