Haydar Øzbal i Drammen Byliste håper og tror på støtte for forslaget om gratisbuss til og fra sentrum på lørdager. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

- Gratis skyss får flere til sentrum

SAMFERDSEL: Bylista mener gratis lørdagsbuss er svaret på sviktende omsetningstall og lange bilkøer i sentrum. De frir til bystyret og sentrumsbutikkene om en test alt før jul.

- Vi ser at sentrumshandelen sliter, men tror ikke løsningen er å få flere biler inn i byen. Vi har lange nok bilkøer som det er. Men hva om alle fikk reise gratis med bussen til og fra sentrum lørdager? Det går tross alt ganske mange bussavganger fra alle Drammens bydeler, og hvis det ikke kostet noe å komme seg til og fra byen ville nok flere la bilen stå igjen hjemme, mener Haydar Øzbal, som er leder for Drammen Byliste og rektor ved Spikkestad ungdomsskole.

 

Tror på støtte

Bylistas medlemmer ønsker seg i første omgang en tremåneders prøveordning, der de tilbyr beboerne i alle kommunens bydeler gratis bussing, til og fra sentrum, hver lørdag mellom 10 og 16. I en interpellasjon til Bystyrets møte 25. november framhever de hvordan gratis kollektivskyss både er en fordel for miljøet, handelen og framkommeligheten på en gang.

- Jeg både håper og tror dette er et forslag det er mulig å få flertall for. Det er da også i tråd med Buskerudbyens intensjoner om å få ned biltrafikken i sentrum, påpeker Øzbal.

 

Positive

Hvorvidt byens politikere er enige med Øzbal vil vise seg, men både Hans-Petter Tonum i Drammen næringslivsforening og Tom Søgård i Byen vår Drammen (BVD) er i utgangspunktet positive til innspillet.

- Vi er veldig glade for at det settes fokus på stimulerende tiltak for handelen i sentrum, og har sansen for utprøving av nye tiltak for å se hva som virker. Uavhengig av handelen ser vi at vi etter hvert er nødt til å få flere over på kollektive framkomstmidler. Lange bilkøer trekker i hvert fall ikke folk til byen, mener Tonum.

 

Får neppe alle med

Søgård påpeker at deres tilbud om gratisbuss på Handelens dag ikke har hatt den helt store effekten for handelens del, men at dette uansett mest er ment for å stimulere flere til å reise kollektivt.

- For jo flere som busser, går eller sykler, dess bedre er det for framkommeligheten i sentrum. Alle forslag som vil øke tilgjengeligheten i sentrum er av det positive, sier Søgård.

Begge ønsker en konkretisering av hvordan forslaget skal finansieres, før de sier noe mer om saken.

- Vår erfaring er i hvert fall at det ikke er lett å få til noen slags unison sponsing fra handelsstanden og gårdeierne. Noen bidrar mye til positive tiltak som dette, mens andre mener det er kommunens oppgave, forteller Hans-Petter Tonum.

pernille.vestengen@dagsavisen.no