Frps gruppeleder Jon Helgheim, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) og ordfører Tore Opdal Hansen (H) besøkte Kobbervik Gård barnehage. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Gratis barnehage skal gi bedre norsk

DRAMMEN: Fra 1. oktober får alle familier med lav inntekt tilbud om gratis barnehage. - Det vil øke norskkunnskapene, sier statsråd Solveig Horne (Frp).

- En gang kom det en far til meg. «Hvorfor må jeg få disse pengene? Kan du ikke heller gi dem til naboen min som trenger dem?», forteller Wenche Irene Aasland.

Hun er prosjektmedarbeider i Drammen kommune og har jobbet med å få innvandrerfamilier til å benytte seg av gratis kjernetid i barnehagen. Siden 2008 har barn på Fjell og deler av Strømsø fått 20 timer gratis barnehage. Foreldrenes inntekt har ikke hatt betydning.

Faren som Aasland fortalte om bodde altså innenfor området for gratis kjernetid, mens naboen bodde like utenfor. Fra 1. oktober legges ordningen om slik at alle familier i Drammen med en samlet inntekt på mindre enn fire ganger grunnbeløpet i folketrygden (354.480) kroner, får heltids gratis barnehageplass.

- Gratis kjernetid har vært en suksess, men den nye ordningen er mye mer målrettet, sier ordfører Tore Opdal Hansen (H).

 

Drammens idé

I går formiddag tok han imot barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne (Frp) i Kobbervik gård barnehage. Da hadde de to allerede varmet opp i TV 2-programmet God Morgen Norge.

- Den nye ordningen vil gi barn i lavinntektsfamilier bedre muligheter til å lære norsk. Og gode språkkunnskaper er viktig når de begynner på skolen, sier Horne.

Rett etter at hun tiltrådte som statsråd i fjor høst, fikk hun en rapport om gratis kjernetid i barnehage. Rapporten viste at ordningen fungerte, men Horne ville vite hvordan den kunne bli enda bedre.

- Derfor inviterte jeg både Drammen, Oslo og Bergen til å komme med innspill. Da foreslo Drammen å målrette ordningen bedre, og det har regjeringen nå åpnet for, sier hun.

360 av barna som nå går i barnehage, kommer ifølge Drammen kommune inn under den nye ordningen. I tillegg regner kommunen med at 100 nye barn vil starte i barnehage nå som det blir gratis for lavinntektsfamilier.

 

Bedre norskkunnskaper

Målet både med gratis kjernetid og gratis barnehage for fattige familier, er bedre norskkunnskaper. Rundt hver fjerde førsteklassing som starter på skolen i Drammen, kan norsk så dårlig at de må ha særskilt norskopplæring. De fleste av disse er født i Norge.

- Målet er at alle skal kunne følge ordinær norsk­opplæring når de starter på skolen, sier Jeanette Fjeldberg, styrer i Kobbervik går barnehage.

Hun mener at den nye ordningen er langt mer rettferdig enn den gamle. Gratis kjernetid gjaldt i tillegg bare for 3-, 4- og 5-åringer, mens gratis barnehage også skal være for yngre barn.

- Vi har mange barn som trenger dette. Og vi vet at tidlig tilrettelegging gjør det lettere å sikre at språkkunnskapene er på plass til skolestart, sier Fjeldberg.

 

Drar hjem til foreldre

Ved utgangen av 2013 benyttet 97 prosent av barna som hadde muligheten seg av gratis kjernetid. Den høye oppslutningen skyldes oppsøkende virksomhet hjemme hos innvandrerfamiliene. Wenche Irene Aasland alene har vært i kontakt med 150 familier for å overbevise dem om å sende barna i barnehage.

- Jeg har fortalt dem hvorfor det er viktig å gå i barnehage og hva en barnehage er. Noen har jeg fulgt til barnehagen så de skulle få se, andre har fått hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, forteller hun.

- Når vi vet at det tar fem-sju år for å lære et språk godt nok til å kunne følge undervisningen på skolen, skjønner vi hvor viktig barnehage er for disse barna.

 

Statsråden følger med

Aasland pleier å spørre foreldrene om hvilke drømmer de har for barna sine. Og hva de skal gjøre for å hjelpe barna med å oppnå disse drømmene.

- De fleste drømmer om at barna skal få god utdanning. Da er norskkunnskaper nøkkelen, sier Aasland.

Hun er veldig glad for at barn i hele byen skal få mulighet til gratis barnehage:

- Det skal bli godt å bli kvitt det geografiske skillet. Nå blir ordningen mer treffsikker.

Statsråd Horne var imponert over resultatene Drammen kommune allerede har fått til. Hun mener arbeidet har ført til at foreldre med minoritetsbakgrunn har fått større tillit til barnehagen.

- Jeg kommer til å følge Drammen nøye framover, sier Solveig Horne.

silje.skiphamn@dagsavisen.no

 

Krever at foreldrene er i aktivitet

For at barn i lavinntektsfamilier skal få gratis barnehage, må foreldrene være i aktivitet. Det er kravet fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

- Særlig mødre som havner utenfor introduksjonsprogrammet trenger å komme i aktivitet. Det kan være språkopplæring, arbeid eller utdanning, sier hun.

Horne er ikke bekymret for at aktivitetskravet kan føre til at enkelte barn ikke får gå i barnehage.

- Nei, jeg tror det er mulig å få nesten alle disse foreldrene i aktivitet slik at de etter hvert kan komme ut i jobb, sier hun.

Drammen kommune vil praktisere aktivitetsplikt, men kommer til å være smidig for å få flest mulig barn i barnehage. Ordfører Tore Opdal Hansen (H) er villig til å gjøre individuelle tilpasninger:

- Her må vi bruke hodet slik at det ikke hindrer barna.

Det samme mener prosjektmedarbeider Wenche Irene Aasland:

- Aktiviteten må være tilpasset den enkeltes behov. For dem som sliter psykisk, kan det bety at jeg kommer hjem til dem, sier hun.