Venstre-leder Yousuf Gilani. FOTO: RONNY JOHNSEN

- Gjør søkerne anonyme

DRAMMEN: Det foreslår Yousuf Gilani (V), etter at kommunen i går måtte beklage brudd på egne ansettelsesregler.

Det var etter gårsdagens oppslag i Drammens Tidende at kommunaldirektør Kari Høyer måtte gjøre kuvending i en symboltung sak: En utlyst sekretærstilling hadde 30 søkere med utenlandsk navn, men ingen av dem ble innkalt på intervju. Blant dem var dataingeniører, oversettere, finansrådgivere og flere sekretærer.

- Ikke riktig kompetanse, sa Høyer til avisen. Senere la kommunen ut en beklagelse på egne nettsider: Formell kvalifikasjon er nok til at minst én av søkerne skulle vært innkalt.

 

- Effektiv utestengelse

Venstre-leder Yousuf Gilani er en av dem som flere ganger har reagert på at det er få ikke etnisk norske mellomledere i kommunen. I går sendte han bystyret, ved ordføreren, en interpellasjon, der han advarer mot diskriminering av jobbsøkere med etnisk minoritetsbakgrunn. «Det finnes ingen mer effektiv måte å si at folk ikke er en del av fellesskapet på, enn ved å diskriminere dem i en jobbsøkerprosess», skriver Gilani.

- Vi vet at kommunen har 19 prosent ikke etnisk norske blant sine 4.500 ansatte, men hovedsakelig er det hjelpepleiere, barnehageassistenter, renholds- og kantinepersonale. Når det gjelder kommuneadministrasjonen er de langt fra like godt representert, sier Gilani til Dagsavisen Fremtiden.

Antallet innbyggere med minoritetsbakgrunn er 25 prosent, og kommunens mål er at deres ansatte skal gjenspeile befolkningen.

 

Vil ha orientering

Gilani vil nå pålegge kommunen en prøveordning etter modell fra Göteborg, der de har brukt id-nummer i stedet for navn i jobbsøknader. Resultatet har vært at flere med ikke-svenske navn ble kalt inn til intervju.

- Blant folk med ikke-norske navn har det vært snakk om dette lenge. Når kommunen oppfordrer dem til å søke, men ikke engang innkaller til førstegangsintervju, reagerer innvandrerbefolkningen. De sliter på jobbmarkedet fra før, og tenker med dette at det er vanlig praksis. Skal Drammen være et fyrtårn i integrering bør den offentlig etat gå foran. Hva ville skjedd om denne saken ikke kommet i media? Har dette skjedd tidligere? Jeg ønsker en orientering om hvordan det står til på feltet, sier Gilani.

HR- og utviklingsdirektør i Drammen kommune Kirsti Aas Olsen er på ferie, og ønsker ikke å uttale seg om saken før interpellasjonen kommer.

katrine.strom@dagsavisen.no