På rett kjøl: Jan M. Moberg har vært styreleder i Drammen Scener AS siden fusjonen. Han får ros for å ha loset organisasjonen gjennom vanskelig farvann og det varsles at han går av etter et godt økonomisk resultat for 2016. FOTO: SILJE SKIPHAMN

Går av etter tøff omstilling

Etter sju år som styreleder i Drammen Scener AS takkes Jan M. Moberg av til uka. Han forlater et selskap som har snudd minus til pluss, samtidig som en rekke ansatte har sluttet.

Lokale nyheter

– Det har vært både spennende, morsomt, givende og krevende. Etter fjoråret har selskapet funnet en god driftsmodell. Fremtiden vil imidlertid alltid være usikker, så noe hvileskjær blir det neppe anledning til. All mulig lykke til videre, skriver Moberg i en sms.

Selv om generalforsamlingen onsdag 7. juni bare er en langhelg unna, får Dagsavisen Fremtiden ikke vite hvem som foreslås som ny styreleder for det heleide kommunale selskapet. Verken 2016-tall eller innsettelse av tre nye styremedlemmer, hvorav en er styreleder, deles før etter vedtak, sier konst. rådmann Trond Julin.

– Jan har fått beskjed for lang tid siden, han har sittet siden starten og nå passet det med at selskapet har fått ny eierstrategi. Dette er en normal prosess, sier Julin. I mai i fjor måtte Moberg forsvare tapt egenkapital og et underskudd på 570.000 kroner i 2015 etter en svært dyr rekrutteringsprosess, samt at teateret hadde rast i både publikumstall og aktivitet. Dette er ikke grunnen til at han skiftes ut.

– Nei, de leverer et kjempeflott resultat i fjor og han har gjort en god innsats i alle de årene han har sittet. Men styret er på valg, og utskifting er en del av dynamikken, sier Julin.

LES OGSÅ: Kast ikke bort et måltid!

LES OGSÅ: - Har aldri solgt flere billetter i teateret

Søker ut

På kort tid har tre ansatte med lang fartstid sagt opp sine stillinger i Drammen Scener. Økonomiansvarlig Lise Østensen starter i ny jobb i Øvre Eiker, og teknisk sjef Hans Olaf Lohne slutter av private årsaker. Også lydtekniker Ulf Larsen slutter for å gå tilbake til en frilanstilværelse. Alle har jobbet i selskapet siden 2009.

– Jeg har vært med fra oppstarten og nå var det naturlig å søke nye utfordringer, sier Østensen, som sier hun i praksis har fungert som regnskapssjef. Lohne utdyper ikke sin avgjørelse om å slutte, og sier han nå ønsker å se framover.

– For min del er det spennende forandringer omstillingen legger opp til, og jeg er positiv til det hele, sier lydtekniker Ulf Larsen som sier opp en halvtidsstilling.

Som Dagsavisen Fremtiden skrev i november sa event- og konferanseleder og avdelingsleder Nina Tollefsen og bookingansvarlig Frode Bjørnstad opp sine jobber samtidig, og markedsansvarlig Rune Valle Tangen og hans vikar Marit Stokkenes forlot også Drammen Scener da.

Etter det Dagsavisen Fremtiden kjenner til, har også ytterligere én tekniker samt baransvarlig på Union sagt opp i løpet av det siste halve året.

LES OGSÅ: Knut Harald Pleym er ny på snorloftet

Har lost skuta

Dagsavisen Fremtiden har spurt både avtroppende styreleder, rådmann Julin som eier og leder i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv Fredrik Haaning (H) om det kan ha noe med arbeidsmiljøet i Drammen Scener å gjøre at så mange slutter på kort tid. Ingen uttrykker at de finner grunn til bekymring.

– I omstillingsprosesser er det ofte slik at noen velger å gjøre noe annet. Når det er store endringer, kanskje med andre målsettinger enn de en selv har, er det naturlig å ville gjøre noe annet, sier Haaning, som understreker at han som politiker ikke har hatt noe med eierskapet eller driften av Drammen Scener å gjøre, ikke før han nå midlertidig går inn i formannskapet for Yousuf Gilani. Samtidig leder han arbeidet med en kulturmelding for Drammen, og forsvarer endringen fra i år som legger strammere føringer for kulturinstitusjoner som mottar mer enn 1 million støttekroner i året. Drammen Scener AS skal ifølge en nedtrappingsplan motta 7 millioner i direkte tilskudd i 2018, i tillegg til indirekte støtte som husleielettelser.

– Omstillingen er i tråd med ny driftsmodell og mandatet har vært at skuta må snus og resultatet må bli bedre. Så kan man diskutere eierfilosofi og lederstil, det vil jeg overhodet ikke blande meg bort i. Mitt inntrykk er at mange ansatte også er veldig fornøyd, sier Haaning.

Han gir Moberg gode skussmål for hans innsats.

– Jeg vet ikke hvorfor han slutter, men skjønner godt at han ikke har sluttet før. Et godt resultat i 2016 var helt nødvendig etter modellen som er satt, og Jan Moberg har loset skuta gjennom vanskelig farvann og fram dit vi er i dag, sier Fredrik Haaning (H).

– Sunt med rotasjon

Jan Moberg har vært en god sparringpartner, sier daglig leder Knut Pleym.

Han har opplevd samarbeidet med Moberg og styret som godt det året han har vært sjef i Drammen Scener. Utskiftningen av flere ansatte på kort tid uroer ham ikke. – Jeg synes ikke den har vært så stor, mange har funnet ut at de vil gjøre noe annet og det er sunt med rotasjon av ansatte. Da kommer det inn nye ideer samtidig som man bevarer det de som går ut har vært med å skape, sier han.
Gjør dere noe for å se på arbeidsmiljøet etter endringene i driften?
– Det er en kontinuerlig prosess å skape godt arbeidsmiljø, både i ledergruppa og blant ansatte. Vi tror organisasjonen nå er riktig rigget for framtida og at dét vil bidra til et godt arbeidsmiljø. Det vi har gjort med organiseringen nå er slik kommunen besluttet ved fusjonen og som de har lagt opp til i eierstrategien. Dagens organisering er i tråd med eiers ønske om driftsmodell, sier Knut Harald Pleym.

LES OGSÅ: Brudd i kulissene