Fylkets kraftselskap Vardar fikk fem milliarder gjennom estisk salg

Drammen er blant kommunene som overtar et kraftselskap med sunn økonomi.

Buskerud fylkeskommune ligger an til å få 740 millioner kroner i utbytte fra energiselskapet Vardar for 2018, etter et resultat etter skatt på 796 millioner. Salget av Nelja Energia til statlige Estii Energia innbragte 488 millioner euro (4.919 millioner kroner), som i tillegg brukes til å betale ned banklån med 1,25 milliarder. Vardar har også hatt inntekt gjennom sin eierandel i Glitre Energi AS, Vardar Vannkraft, Vardar Varme og Vardar Vind, som alle har positive driftsresultater. Etter utbetalingen vil egenkapitalen i Vardar ligge på 1,6 milliarder kroner, og rentebærende gjeld ligge på 1,2 milliarder. 508 millioner av disse er et ansvarlig lån til Buskerud Fylkeskommune.

– Vi er svært tilfreds med selskapets resultater for 2018, og vi er spesielt tilfreds med at vi har lykkes i å realisere Buskerud Fylkeskommunes eierstrategi på en måte som de er tilfreds med, sier styreleder Roar Flåthen i en pressemelding.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) ble orientert om selskapets regnskaper og styrets forslag til utbytte sammen med Fylkesutvalget i et møte 10. april, og han takker kommunene som står som B-aksjonærer for det han kaller «konstruktiv interesse for selskapets framtid».

– Alt ligger nå til rette for en ryddig overføring av eierskapet i Vardar i tråd med aksjonæravtalen fra 2005 mellom Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerud, og at overtagende kommuner overtar et finansielt sunt selskap, sier Ryberg i meldingen.

Nye Drammen får en fjerdedel

I Drammen gleder konstituert rådmann Trond Julin seg over en fremtidig god eierpost for den nye storkommunen.
– Buskerud fylkeskommune har vært tydelige på at de står ved avtalen og konverterer B-akser til A-aksjer i forbindelse med sammenslåingen, sier han.

Nye Drammen vil med Drammens og Nedre Eikers andel bli sittende med rundt 26 prosent av aksjene.

Hvordan vil du karakterisere det å overta en slik eierpost?
– Jeg kjenner ikke balansen i Vardar i detalj, men de har sagt i møter at de vil ta ut et ekstraordinært utbytte, for å kompensere for at Viken ikke får overta hele selskapet. Dagens buskerudkommuner vil likevel bli sittende med betydelige verdier når Buskerud avvikles, og det er en god start for flere storkommuner. Nye Asker vil jo få glede av Røyken og Hurums andel, minner Julin om.

I tillegg til indirekte eierskap til kraftproduksjon via 50 prosent eierskap i Glitre Energi, eier Vardar datterselskapet Vardar Vannkraft AS som disponerer 2/7 av produksjonen i kraftverkene Usta og Nes i Hallingdal. Andre eiere i disse verkene er E-CO Vannkraft (E-CO Energi) og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon (Akershus Energi).