"VILLA KAMSTRUP": Den verneverdige funkisvillaen i Brannposten 8 er totalskadet av fyringsolje. Eieren vil rive den, men naboene sier nei. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

- Funkisen står i fare

ARKITEKTUR: Hvis politikerne sier ja til riving av flere funkishus, mister Drammen et helt unikt kulturmiljø. Det mener Arne Holm i Fortidsminneforeningen i Buskerud.

- Funkisen står i fare

l Fortidsminneforeningen advarer mot mer riving

ARKITEKTUR: Hvis politikerne sier ja til riving av flere funkishus, mister Drammen et helt unikt kulturmiljø. Det mener Arne Holm i Fortidsminneforeningen i Buskerud.

4. oktober sa formannskapet ja til riving av Villa Gleditsch i Løkkebergveien 4. I morgen kan også eieren av Villa Kamstrup i Brannposten 8 få godkjent sin rivesøknad. Arne Holm i Fortidsminneforeningen i Buskerud er bestyrtet.

- Nå må snart politikerne ta innover seg at Drammen er kjent for å ha et av landets mest unike funkismiljøer. Vi har sammenhengende funkisbebyggelse både på Toppenhaug og i Hans Hansens vei, sier han.

- Hvis de begynner å uthule dette ved å gi rivetillatelser, får vi hull i tannrekken. Vi får store hull i dette meget verdifulle kulturmiljøet.

Fortidsminneforeningen har klaget formannskapets vedtak om å tillate riving av Villa Gleditsch inn for Fylkesmannen i Buskerud. Det har ifølge Holm fått oppsettende virkning, slik at eieren Terje Stykket ikke kan starte rivingen før Fylkesmannen har ferdigbehandlet klagen.

Strenge betingelser

Stykket fikk tillatelse til å rive den verneverdige funkisboligen fordi den på kjøpstidspunktet ikke var vernet. Rådmannen har innstilt på riving av Villa Kamstrup fordi boligen i 2009 ble totalskadd av en stor oljelekkasje.

- Jeg kan ikke uttale meg om skadene på huset, men så sant det er mulig, bør huset bevares, sier Holm.

11 av naboene til Villa Kamstrup har gått sammen om å motsette seg riving. De mener at undersøkelsene som er gjort på eiendommen viser at det er mulig å rense opp på tomten og bytte grunnmur slik at huset igjen kan bli beboelig.

- Det må settes meget strenge betingelser for riving. Kanskje er det mulig å demontere huset og sette det opp igjen? Det viktigste er at autentisiteten bevares siden dette huset er en del av et miljø, mener Holm.

- Like unikt som Ålesund

Villa Gleditsch og Villa Kamstrup er ikke de to eneste verneverdige funkisboligene som har skapt strid i Drammen de siste årene. Også rivingen av to hus i Bergstien og ett i Solbakken har skapt rabalder.

- Når viktige brikker i dette unike miljøet faller ut, kan vi til slutt bare rive alle sammen. Disse husene er under et enormt press fordi tomtene er så attraktive, sier Holm.

- Bare ideen om å kjøpe et slikt verdifullt kulturminne for så å rive det bare fordi man vil ha tomten, er helt absurd.

Arne Holm har denne klare beskjeden til politikerne:

- Drammen er like unikt for funkisstilen som Ålesund er for jugendstilen. Det må de ta innover seg, sier han.

silje.skiphamn@dagsavisen.no

«Drammen er like unik for funkisstilen som Ålesund er for jugendstilen.»

Arne Holm, 
Fortidsminneforeningen

DETTE ER SAKEN

På en måned kan eierne av to verneverdige funkisvillaer få rivetillatelse.

Terje Stykket har allerede fått formannskapets tillatelse til å rive Villa Gleditsch i Løkkebergveien 4. Vedtaket er klaget inn for Fylkesmannen av Fortidsminneforeningen.

I morgen kan Rolf Næslund få tillatelse til å rive Villa Kamstrup, som ligger i Brannposten 8. Huset har vært ubeboelig i over fem år etter en oljelekkasje.