Annonse
Vil la staten styre: SVs toppkandidat i Buskerud, Arne Nævra, ønsker ikke privatisering og oppsplitting av den norske jernbanen. FOTO: SV

Frykter «Ryanair-tilstander» på tog

Arne Nævra (SV) ber Martin Kolberg og Arbeiderpartiet si klart og tydelig nei til EUs Jernbanepakke 4 før valget.

Annonse
Lokale nyheter

Arbeiderpartiets toppkandidat i Buskerud, Martin Kolberg, gikk fredag ut og sa at han ønsker å legge ned veto mot EU-direktivet som har blitt kalt Jernbanepakke 4, dersom det skulle stå i veien for å reversere Jernbanereformen.

SVs toppkandidat i Buskerud, Arne Nævra, mener det ikke er nok, og at Kolberg bør avvise EU-direktivet nå i valgkampen.

– Han vet hva det vil inneholde, sier Nævra til Dagsavisen Fremtiden.

– De har logret

I et innlegg i dagens Dagsavisen Fremtiden skriver Nævra: «Jernbanedirektivet er meget alvorlig og vil nærmest påby privatisering og anbudsutsettelse. Vi kan lett få tyske eller kinesiske selskaper inn, og få «Ryan Air»-tilstander på norske tog.»

I forrige uke skrev Dagsavisen at flere Arbeiderparti-velgere i NSB vil stemme på Senterpartiet på grunn av det de oppfatter som en lunken holdning til å reversere privatisering og oppsplitting av NSB.

– Jeg har registrert at det ulmer i noen av de store fagforbundene. Jeg tror en av grunnene til at Ap sliter – de har en litt for uklar holdning til slike reformer. De har logret til Jernbanepakke 1, 2 og 3, sier Nævra.

Sier ikke nei ennå

Martin Kolberg vil ikke ta Nævras oppfordring og si kontant nei til Jernbanepakke 4 ennå.

– Nævra forsøker å dra dette mye lenger enn det er grunnlag for. Dette direktivet er ikke ferdig vedtatt i EU, sier Kolberg.

– Alle i jernbanen kan stole 100 prosent på at vi vil gå imot dette direktivet hvis det splitter opp jernbanen, understreker han.

– Er dette et avklart syn i Arbeiderpartiet?

– Jeg sier dette. Dette er vår politikk, men vi kan ikke avklare alt. Det er ingen grunn til å så noen form for tvil om hvor vi står i denne saken.

Annonse