Godt tilbud: Ira-Marie Høeg-Sandnes (7) har spilt piano hos Arthur Kay Piene i to år – og stortrives med det. Piene ser fram til at også flere barn fra familier med lav inntekt får sjansen til det samme. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Friplass til flere

Drammen kommune hever inntektsgrensen for gratisplass i kulturskolen. Ira (7) kan i så måte anbefale pianotimer med Arthur.

– Jo flere jo bedre. Vi ser jo hvor mye barna vokser på dette, sier pianolærer Arthur Kay Piene.

I likhet med kulturskoleleder Geir Morten Hansen, synes han det er veldig positivt at Drammen kommune i sin nye økonomiplan foreslår å heve inntektsgrensen som utløser friplass i kulturskolen fra 250.000 kroner til 405.000 kroner. Det vil si til samme nivå som for gratis barnehageplass.

Naturlig utvikling

Pianoelev Ira-Marie Høeg-Sandnes (7) synes det høres bra ut at flere barn får sjansen til å gå på kulturskolen.

– Jeg har tatt pianotimer i to år og liker det veldig godt. Jeg spiller mye hjemme også, for vi har et keyboard som er bare barna sitt. Storesøsteren min og jeg spiller helt passe, mens lillesøster (2) spiller bare tøys, ler Ira-Marie.

Hansen synes på sin side det er naturlig at kulturskolen får samme sosiale profil som barnehagene.

– I dag har litt over 40 barn friplass her, av totalt 918 plasser. Dette er barn ellers ikke ville gått her. Når grensen heves håper vi langt flere vil benytte seg av sjansen, sier han.

Færre fra Fjell

Kulturskolelederen skulle gjerne sett at elevene utgjorde et tverrsnitt av befolkningen for øvrig, men fortsatt kommer det færre elever fra bydelene med flest innvandrere.

– Men flere har oppdaget oss via prosjekter vi har holdt på Brandengen og Fjell skole – nettopp for økt kontakt med barn som ikke er så kjent med kulturskolens tilbud, forklarer Hansen.

Viktig tilbud

Kulturskolen jobber kontinuerlig med rekruttering til kursene sine, men akkurat de nevnte skoleprosjektene var statlig finansiert.

– Ellers sender vi jo ut brosjyren vår til alle postkasser. I høst lagde vi også egne flyers, som ble delt ut til alle skoleelever. Viktigst er nok likevel det å komme ut til skolene, slik vi gjør under Kulturskolens uke i april. Da drar vi på skoleturné med forskjellige forestillinger og opptredener, som vi viser for elevene, sier Hansen.

Selv mener han kulturskolen er så viktig på grunn av mestringsgleden barna opplever her.

– Det er grunn til at dette er en del av kommunens faste tjenesteportefølje, konstaterer han.