Bent Inge Bye (Ap) er takknemlig for at rehabiliteringsarbeidet for dammene i området er godt i gang. Solbergvann er nå sikret mot ekstremvær framover. Fra venstre: Tor Martinsen, Tore O. Hansen, Elin Hønsi og Bent Inge Bye. FOTO: BIRGITTE S. BERG

- «Frida» kunne ha kostet oss liv

SOLBERGELVA: Demningen på Årbogen holdt på å ryke da stormen «Frida» feide over Buskerud. Nå sikres både dammer og tjern for å unngå framtidige katastrofer.

I samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Nedre Eiker og Drammen kommuner fått beskjed om at det er fire dammer som er i faresonen for å flomme over dersom det på nytt skulle komme en storm som ligner på «Frida» - som for to år siden holdt på å knuse demmingen på Årbogen til pinneved. Bare tilfeldigheter gjorde at det gikk bra. Nå er ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker kommune glad for at sikringsarbeidet er satt i gang.

- Dette er et arbeid som er veldig viktig for oss. Alle vi som bor i kommunen har en tidsregning som er før og etter «Frida». Det er flere dammer som er i faresonen, og derfor har vi rådført oss med NVE for å finne ut hvor og når vi skal sette inn tiltak, sier Bye til Dags­avisen Fremtiden.

 

Liv kunne gått tapt

Stormen «Frida» etterlot seg skader for mangfoldige millioner kroner, ødela flere familiers hjem og la nærmest hele Mjøndalen under vann. I Krokstadelva fosset vannet gjennom gatene, kloakksystemer sprakk og skapte store utfordringer for innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Likevel var innbyggerne i Krokstadelva heldige. Natt til 7. august sluttet det å regne bare minutter før flere titalls hus måtte evakueres i Krokstadelva - i frykt for at demningen på Årbogen skulle ryke.

- Ja, dette var en høydramatisk situasjon. Hadde regnet fortsatt i samme omfang i en halv time lenger enn hva som var tilfelle, så hadde vi fått en katastrofe i Krokstadelva, sier ordfører Bye.

- Hva kunne ha skjedd?

- Da ville vannet og dammen rast ut fra Årbogen og dratt med seg hus, trær, leire og i verste fall mennesker, sier han.

- Kunne det ha gått liv tapt

- Ja, «Frida» kunne ha kostet oss liv. Det har også NVE bekreftet, sier ordføreren.

 

Solbergvann først ut

Det er fire dammer som skal flomsikres. Solbergvann, Mellomdammen, Myrdammen og Vasshella. Alle i Nedre Eiker kommune, men de eies av Drammen etter at de ble kjøpt opp for å sikre drikkevannet til Åssiden og Drammen for mange år siden. Solbergvann fikk strykkarakter fra NVE og var i dårligst forfatning. Sist uke var det ordførertreff etter restaureringen, og Bent Inge Bye var svært fornøyd med at Tore Opdal Hansen har tatt disse oppgraderingene på alvor.

- Vi er nødt til å sikre oss for å være forberedt på ekstremvær og da må vi følge opp de råd vi får fra NVE og de har vært klare på at det må gjøres utbedringer. Jeg har også takket ordføreren i Drammen for prosjekteringen og gjennomføringen av rehabiliteringen for et godt gjennomført arbeid, sier Bye.

 

Vesentlig oppgradering

Alt arbeidet er utført av Strøm Gundersen AS i Nedre Eiker og kostnaden for Drammen kommune etter endt oppdrag er på 4,2 millioner kroner. Det har tatt fire måneder å rehabilitere Solbergvannet, og dammen er forsterket med betongplater, det er montert ny tappeluke, nye målere for å se vannstanden i dammen og det er også etablert en egen atkomstvei til dammen. De tre gjenstående dammene skal utbedres de neste årene.

ronny.johnsen@dagsavisen.no