Vitensenteret i Drammen utvikler og tar i bruk helse- og velferdsteknologi, slik at man kan opprettholde den norske velferdsmodellen - også når antallet eldre over 80 år stiger kraftig. Fredag kan alle som vil komme inn og ta en titt. FOTO: JAN-HENRIK KULBERG

Framtidas helsevesen

DRAMMEN: Innen 2050 regner man med at en tredjedel av befolkningen er over 65 år gamle. Da er det kjekt med teknologi som forenkler hverdagen - både for pleietreng­ende og pleiere.

- Vi ser for oss at spesielt eldre og deres pårørende kan ha interesse for å se hva vi holder på med her, og det kan de fredag, sier daglig leder for Vitensenteret Janne Dugstad ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Under Høyskolens arrangement Forskningsdagene, fra 18. til 26. september, er nemlig et av mange arrangementer åpent hus på Vitensenteret på Papirbredden.

 

Test synet

Her jobbes det blant annet med å utvikle og ta i bruk teknologiske hjelpemidler som skal sikre en god eldreomsorg, også når antallet eldre over 80 blir langt flere enn i dag. Her får også kommende sykepleiere opplæring i bruk av en rekke av disse teknologiske løsningene.

- Fredag vil vi blant annet demonstrere bruk av Ipad for synshemmede. Du kan få testet ditt eget syn og få kjenne på hvordan det er å ha nedsatt syn. I vår visningsleilighet får vi demonstrert en rekke andre teknologiske hjelpemidler for hjemmet, forteller Dugstad.

 

Opplæring

Professor Hilde Eide, ved fakultet for helsevitenskap og institutt for sykepleievitenskap i Drammen, forsker blant annet på teknologibasert helseveiledning. Hun er klar på at noen av utfordringene vil være å sørge for tilstrekkelig utdanning og opplæring av både pleiere og de eldre selv.

- Hele poenget ved Vitensenteret er å få testet ut ny teknologi og hvordan den kan tas i bruk av både pasienter, pårørende og ansatte. Framover er det viktig å få denne biten inn i utdanningen av pleiepersonell. Samtidig vet vi at framtidas eldre vil være sunne og friske lenger, og jeg selv er forhåpentligvis en av dem, men det er ikke bare bare stadig å skulle sette seg inn i ny teknologi. Heldigvis pågår det mange spennende prosjekter for opplæring av eldre, blant annet finnes et opplegg for hvordan eldre kan lære databruk av sine barnebarn, sier Eide.

 

Det virker

Drammen er en kommune som har kommet langt når det gjelder implementering av moderne teknologi innen eldreomsorgen, og bofellesskapet for personer med demens i Schwartz gate er et utstillingsvindu i så måte. Her tilpasses og spisses bruken og omfanget av tekniske hjelpemidler den enkelte beboer.

- Det handler om en personorientert tilnærming, og vår erfaring så langt er at teknologien virker, men at det finnes utfordringer. For eksempel snakker ikke alltid teknologer og helsepersonell samme språk, så det går ikke helt av seg selv å anvende teknologien i hverdagen. Pleierne er stort sett er veldig positive til de teknologiske nyvinningene, så lenge de virker, påpeker Dugstad, som oppfordrer eldre til å lære seg så mye som mulig om hjelpemidlene.

 

Mange muligheter

Av hjelpemidler som blir demonstrert fredag er en hel rekke innretninger som kan installeres uten at de eldre er nødt til å kunne bruke dem selv. Blant annet vises sensorer som kan registrere fall, væte og nattevandring, for bedre sikring av mennesker med demens.

pernille.vestengen@dagsavisen.no