Fra næring til PR

KrF-topp skal jobbe fra Bragernes torg.

Jostein Rensel (45), tidligere prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, startet 1. oktober som kommunikasjonsrådgiver i byrået Godt Sagt AS.

Rensel er grafisk designer, bor på Spikkestad i Røyken, og er nyvalgt leder av Nye Asker KrF.

1. september sluttet gründer Hans Arne Odde i det nyfusjonerte selskapet, som består av tidligere Catapult, Siteman og Godt Sagt.

Selskapet skal nå sitte samlokalisert på Bragernes i Drammen.