Annonse
To-spann: Forfatteren hadde jevnlige møter med professoren. Her en selfie tatt i Sørensens leilighet i Oslo.

Forvaltet kunstarven fra Holmsbu

Sven Oluf Sørensen (1920–2017) rakk å lese manuset til boken han selv opprinnelig hadde tenkt å skrive.

Annonse
Fremtiden

– Jækla godt dokumentert! sa Sven Oluf Sørensen om bokmanuset til forfatter Målfrid Ravnåsen Vangen, om faren Henrik Sørensen og de andre i kunstnerkolonien i Holmsbu.

– Det er leit at han ikke fikk se den helt ferdige boken, men han så det for seg, og virket tilfreds med det. I mars var hele manuset ferdig og godkjent av forlaget, og det feiret vi, forteller Ravnåsen Vangen som hadde kontakt med Sven Oluf Sørensen helt til det siste. Han døde 16. september, nær 97 år.

Et evig minne

«Innseilingen til de lykkelige øyer. Historien om kunstnerkolonien i Holmsbu 1911–1961», lanseres ved sesongåpningen på Holmsbu Billedgalleri i 2018. Det var Sven Oluf som fikk ideen om galleriet i Jahrskogen i Holmsbu, da faren døde i 1962. Bakgrunnen var et ønske om å skape et evig minne over de tre grunnleggerne av Holmsbukolonien, faren Henrik Sørensen og vennene Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen. Boka om kunstnerkolonien i Holmsbu så Sven Oluf på som en viktig del i denne visjonen.

Takknemlig møte

– Jeg møtte Sven Oluf Sørensen første gang i 2001 mens jeg holdt på med hovedfagsoppgaven min i kunsthistorie, hvor jeg skrev om Henrik Sørensen. Jeg fikk omvisning i Holmsbu Billedgalleri av Sven Oluf, og han var svært imøtekommen og hjelpsom, forteller Målfrid Ravnåsen Vangen, som legger til at det var ærefylt og stort; – Han var jo kunstnerens sønn!

– Siden fikk jeg komme inn på Fysisk Institutt på Blindern, hvor Sven Oluf var professor og fremdeles hadde kontor, over 80 år gammel. Da jeg fire år senere skulle forsvare hovedoppgaven, satt han på første rad.

I 2011 var det 100-års jubileum for kunstnerkolonien i Holmsbu, og Sven Oluf Sørensen kuraterte selv jubileumsutstillingen, og Ravnåsen Vangen skrev katalogen.

– Han spurte så om jeg ville skrive en bok om kunstnerkolonien i Holmsbu, som han hadde begynt på, men innså at han ikke kunne klare. Jeg var litt usikker, men da jeg var på besøk hos ham i leiligheten i Hegdehaugsveien, kom han med to fulle kofferter: «Dette burde holde til en bok», og det veltet ut med bilder og brev fra faren Henrik Sørensens rike Holmsbu-liv, og fra kunstnerkoloniperioden. Jeg måtte jo gripe sjansen – Sven Oluf Sørensen var min kilde og hadde jo opplevde livet i Støa, redegjør Ravnåsen Vangen, som hadde ukentlige samtaler med ham. Etter hvert ble forfatteren mer og mer kjent med kunstnersønnen personlig, og forteller at han var stille og vennlig, og ydmyk i møte med andre mennesker, og at han var raus til å dele av sin kunnskap.

Kunstnerbarnet

Sven Oluf ble født i Paris og bodde der de første sju årene av sitt liv, midt i et internasjonalt kunstmiljø med flere skandinaviske kunstnere som hadde vært elev av den franske kunstneren Matisse. Mange av dem tok med familien til Holmsbu sommerstid.

Sven Oluf fortalte levende om «onkel Erik» (Thorvald Erichsen) og de andre malerne, de voksne var tanter og onkler for de små, Henrik Sørensen gikk under navnet «onkel Søren».

– Da jeg tok ham med til Støa veltet minnene på, om trappa hvor moren satt mens faren malte henne, om oppstyret rundt naboens morgenbad, og om da det kom kjørende en bil på veien, om rabarbragrøt og makrell. Han fortalte hvordan maleriene lyste opp under krigen, til trøst og glede i en ellers mørk tid. Hagen i Støa var det sentrale samlingsstedet for kunstnerne i Holmsbu, og flere motiver ble malt der.

Målfrid Ravnåsen Vangen oppsummerer i takknemlighet;

– Sven Oluf Sørensen har tatt meg med bak i kulissene, og gitt meg enorm tillit ved å gi meg alt materiale med skildringer og beskrivelser av hendelser og personer som jeg ikke ville fått uten ham.

 

Sven Oluf August Kleve Sørensen (1920–2017) :

Født 26. november i Paris 1920. Død 16. september 2017 i Oslo
Professor i fysikk.
Sønn av Gudrun Klewe (1884–1944) og maler Henrik Sørensen (1882–1962).
Innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1965 og i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1990, mottok Norsk Datas fysikkpris 1987 og St. Olavs Orden i 1992.
Donerte i 1963 farens malerier til Holmsbu bildegalleri som han etablerte i 1973, og siden var med å holde i gang. 
Skrev boken «Søren. Henrik Sørensens liv og kunst» i 2003.

Annonse