På 7. trinn i skolene i Drammen svarer 3,66 prosent at de blir mobbet ukentlig. FOTO: SARA JOHANNESSEN/NTB SCANPIX

Fortsatt røde mobbetall

DRAMMEN: Fire av 100 sjuendeklassinger svarer at de mobbes ukentlig. Det er høyere enn nasjonale retningslinjer aksepterer.

I Drammen kommunes årsmelding kommer det fram at antallet elever som rapporterer at de blir mobbet flere ganger ukentlig er redusert. Likevel er det flere sjuendeklassinger i Drammen som blir mobbet enn det de nasjonale målene tillater.

I Elevundersøkelsen på 7. trinn svarer 3,66 prosent at de mobbes ukentlig. Ønsket resultat er å være under 1,95 prosent. Alt over 2,05 prosent regnes som «ikke godkjent».

- Én elev som mobbes er en for mye, sier Eva Høiby, leder for «Norges beste skole»-basen i Drammen.

Hun viser til det grundige arbeidet de har lagt ned de siste årene på dette området, med et sterkt fokus på nulltoleranse mot mobbing. Høiby forteller at hun har to ansatte hos seg som har fått to års atferdsopplæring i Oslo. Hver skole har sitt eget atferdsteam, som disse coacher. I teamet går man gjennom alle tallene for sin skole, forteller hun.

 

- Politisk ansvar

Arif Erkøk (Ap) sier at mobbing er et område partiet er veldig opptatt av.

- Det er et politisk ansvar å bekjmpe mobbing. Det er ikke akseptabelt at en eneste elev blir mobbet på skolen. Hvis det er slik, så er det bekymringsfullt. Lærere og skoleledelse må ta mobbing på alvor. Skoleledelsen må ha et godt samarbeid med foreldre og skoleansatte, og det må være et godt skole-hjem-samarbeid.

 

- Ikke bra

- Det er overhodet ikke bra. Det er helt åpenbart at fokuset på problemet må opprettholdes for at det skal bli mindre mobbing. Framgangen er ikke stor nok, og det høres ut som at tallene går for sakte ned, sier Jon Helgheim (Frp). Han vil ha kartlagt hva slags mobbing det er, slik at man kan spisse tiltakene.

- Vi må gå direkte på de som er mobbere, og sette inn sterkere tiltak. Eventuelt må flytting av mobberne gjennomføres.

 

Temamøte

I går hadde mobbeombud Bodil J. Houg invitert til temamøte om mobbing og læringsmiljø. Der var også Christina Mørkve (H).

- Mobbeombudet har vært en prosjektstilling, som landets første mobbeombud, og dette er noe som må utvikles og videreføres, slik at hun kan fortsette å sette mobbing på dagsorden ute på skolene. Samtidig må vi hele tida jobbe med holdninger blant barn og unge, sier Mørkve.

liv-christine.hoem@dagsavisen.no