To dager med storkontroll av over 8500 kjøretøyer endte med en statistikk Statens vegvesen er svært fornøyd med. FOTO: RONNY JOHNSEN

Fornøyd med bilistene

DRAMMEN: To dager med storkontroll av over 8.500 kjøretøy endte med en statistikk Statens vegvesen er svært fornøyd med.

Kontrollen som Statens vegvesen har hatt de to siste dagene på Herstrøm i Nedre Eiker, har tatt for seg årsavgift, forsikring og bilens tekniske tilstand. I går ettermiddag avblåste veivesenet kontrollen og kunne fornøyd konstatere at bilistene er blitt mye flinkere til å sørge for at bilen de kjører er trygg i trafikken.

- Ja, det viser seg at både bilister og veivesenet er opptatt av at bilparken vår er i god stand, sier Øyvind Brinchen fra Statens vegvesen til Dagsavisen Fremtiden.

 

Ordner opp på stedet

På tirsdag og onsdag denne uka ble det gjennomført to kontroller - på fire veier. Totalt ble det avskiltet 33 biler, 23 bilister fikk gebyrer på grunn av manglende førerkort eller vognkort, mens 31 bilister fikk bruksforbud av bilen, men ordnet opp på stedet og kunne kjøre videre fra kontrollposten.

- Det siste er et høyt tall synes jeg. Det at 31 bilister fikk ordnet opp i det som ga bruksforbud, og kunne kjøre videre etterpå, det er vi veldig fornøyd med, sier Brinchen.

- Så har dere også delt ut noen kontrollsedler?

- Ja det har vi gjort. Det går på soting av ruter som ikke det er lov å sote, det kan være manglende lys eller egentlig hva som helst som er ureglementert, sier Brinchen.

 

Noen blir tydelig irritert

Når Dagsavisen Fremtiden er med på kontrollen, er det flere bilister som tydelig er irritert over å bli minnet på at noe ikke er som det skal. Andre vet ikke at bilen er merket i veivesenets register, og noen prøver å komme seg unna med en god historie.

Men det er mer eller mindre umulig å komme seg videre fra kontrollen - dersom bilen ikke er i orden. Det sier en av kontrollørene i Statens vegvesen, Toril Boye-Hansen.

- Greier man ikke å framvise at alt er i orden med bilen eller føreren, ja så kommer man ikke unna, sier hun.

- Selv ikke med en god forklaring?

- Det er sånn at vi behandler alle likt. Det er jo absolutt ikke morsomt å ta skiltene til folk, men dette handler om trafikksikkerhet og vi har et regelverk å forhold oss til, sier Boye-Hansen til Dagsavisen Fremtiden.

 

Flere kontroller

Etter fjorårets katastrofale statistikk for antall dødsulykker i Buskerud, har både Statens vegvesen og Trygg Trafikk økt fokuset på trafikksikkerhet. Selv om denne siste store kontrollen viser gode tall, mener Boye-Hansen det er viktig å intensivere arbeidet.

- Nå er vi nettopp ferdig med denne kontrollen, som er en samarbeidskontroll med Hønefoss, Drammen og Notodden. Som oftest er det manglende EU-kontroll, feil med omregistrering, last som er dårlig sikret og tekniske problemer som er med på å gjøre sikkerheten dårligere. Det blir dyrt ikke å ha ting i orden, men dette handler jo til sjuende og sist om trafikksikkerhet, sier hun.

- Synes du det er ubehagelig å ta skiltene til folk?

- Jeg synes ikke det er ubehagelig, dette er jo jobben min. Når man samtidig ser grunnlaget for hvorfor vi avskilter eller ber folk ordne opp i ting som ikke er slik regelverket krever, så gjør dette jobben vår enda viktigere. Kanskje trenger vi å være enda oftere ute på veien, sier Boye-Hansen.

ronny.johnsen@dagsavisen.no