Annonse
Mer til kultur: Masud Gharahkhani og Arbeiderpartiet ønsker å gi mer penger til kulturlivet i Buskerud. FOTO: SIRI ØVERLAND ERIKSEN

Foreslår ekstra kulturmillioner

Ap og SV vil gi flere millioner ekstra til kulturlivet i Buskerud i sine alternative statsbudsjetter.

Annonse
Lokale nyheter

– Buskerudmuseet er et stort og nasjonalt viktig museum for formidling av vår kulturarv. De er ikke kompensert for pris og lønnsjustering, derfor øker vi deres budsjett med tre millioner. De forvalter vår stolte historie og kultur, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani til Dagsavisen Fremtiden.

Én million til Vestfossen

Gharahkhani, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, mener kulturlivet har blitt nedprioritert av den sittende regjering.

– Ap har et ambisiøst mål for kulturlivet. Vi ønsker en opptrapping mot at en prosent av nasjonalbudsjettet skal gå til å styrke kulturlivet. Vi var oppe i én prosent, men med denne regjeringen har det dessverre gått ned, sier han.

Det er ikke bare Buskerudmuseet som får mer penger i Aps alternative budsjett.

– I 2017 ble det lagt inn 800.000 kr ekstra til Vestfossen kunstlaboratorium. Dette gjorde at driften av dette nasjonalt viktige senteret for samtidskunst kunne se optimistisk på framtida da driften ble sikret. Nå bryter Høyre/Frp- regjeringen den lovnaden om videre drift ved å ikke følge opp det som ble vedtatt i revidert statsbudsjett 2017, sier han

Arbeiderpartiet foreslår på sin side å gi én million ekstra til Vestfossen kunstlaboratorium for å sikre større forutsigbarhet i driften.

Ap vil også gi 15 millioner ekstra til Kulturrådet til landets musikkfestivaler, noe som kan komme blant andre Kongsberg Jazzfestival til gode.

Tar fra de rike

Idretten skal også få et løft i Aps alternative statsbudsjett.

– Det er også tidligere kjent at vi mener Vikersundbakken må få forutsigbarhet. Det er et anlegg som er viktig for hele Norge og verden. Derfor mener vi at det skal settes av fem millioner kroner over tippemidlene, sier Gharahkhani, som utfordrer regjeringen og Buskerudbenkens Morten Wold, som også sitter i familie- og kulturkomiteen, til å stille opp for kulturlivet i Buskerud.

Også SV vil styrke kulturbudsjettet, og foreslår blant annet to millioner ekstra til Buskerud teater.

– SV prioriterer penger til kulturlivet. Det gjør det mulig å prioritere etterlengtede ekstra midler til Buskerud teater, sier Arne Nævra (SV) fra Buskerudbenken.

– Masud har god råd

– Dette er kjente ting som Masud kommer med, ting som har vært framme i debatten. Jeg registrerer at Masud må ha veldig god råd og mye penger til populære og gode tiltak fra opposisjon, men Ap hadde ikke like mye da de satt i posisjon, svarer Morten Wold.

Han vil ikke forskuttere om de vil gå med på noen av forslagene til endringer i statsbudsjettet.

– Isolert sett er det positivt, men man kan være enig eller uenig i deler av det. Når det gjelder for eksempel Vikersund, kan det hende vi finner en løsning på det, sier han.

Annonse