hjelper voldtekstofre: Fra venstre: Gunvor Olafsbye Unesland, Bahram Kiani og Anne Beth Helgeland. FOTO: ERLEND KJERNLI

Flere melder om voldtekt

Antallet voldtektsofre som kom til overgrepsmottaket i Drammen steg med 30 prosent fra 2014 til 2016.

– Skam-serien på NRK kan ha gjort ungdommer mer bevisste og fått flere til å melde om voldtekter, sier daglig leder ved legevakta, Liv Heidi Remo, og understreker at det er en ren antagelse fra henne.

I 2016 kom 90 personer til overgrepsmottaket på legevakta for undersøkelse etter voldtekt. I 2014 og 2015 var tallene på 69 og 76.

– Skam har satt fokus på overgrep, og viser at selv om du har drukket og nærmest er bevisstløs, er ikke overgrepet lovlig av den grunn, fortsetter Remo.

Hun og de fagansvarlige på mottaket mener det nå er økt bevissthet blant unge mennesker at et overgrep har funnet sted selv om fornærmede klarer å komme seg unna og det ikke ender med seksuell omgang. Og at det også er straffbart.

– Hvis noen har prøvd å holde deg fast i armen, er det mulig å finne DNA fra personen som har gjort det, sier Gunnvor Olafsbye Unelsrød, fagutviklingssykepleier ved overgrepsmottaket.

Dagsavisen Fremtiden skrev tidligere i januar at 52 voldtekter ble anmeldt i Søndre Buskerud politidistrikt i 2016. Nær halvparten av voldtektsofrene velger dermed ikke å anmelde.

– Noen føler skyld. De tenker på hvordan de var kledd og hvordan de kan ha trigget overgrepspersonen. De tenker at de ikke skulle blitt med på det nachspielet eller på det rommet. Når de da senere sier nei, blir ikke det respektert, sier Bahram Kiani, medisinskfaglig ansvarlig lege på overgrepsmottaket.

– Selv i grove overgrepssaker ser vi at fornærmede rettferdiggjør overgrepspersonen.

Under 14 år

Statistikken for 2015 viser at i 57 prosent av sakene kjente fornærmede overgriperen fra før. I 19 prosent av sakene hadde de kjent hverandre i mindre enn 24 timer.

– De fleste kjenner overgrepspersonen fra før. Det kan være en i vennekretsen eller kanskje naboen. Kanskje foreldrene kjenner hverandre. Det kan gjøre det vanskeligere å anmelde, sier Anne Beth Helgeland, administrerende ansvarlig ved overgrepsmottaket.

Fire av sakene ved overgrepsmottaket i fjor omhandlet jenter under 14 år.

– De sakene er ofte unge jenter med eldre kjærester der foreldrene har funnet ut om forholdet, forteller Helgeland.

Omsorg og tillit

På mottaket forteller de om betydningen av å vise omsorg og bygge tillit med de fornærmede. De kan sitte å prate lenge om hva som har skjedd før de starter på undersøkelsene.

– I all hovedsak er det kvinner som blir utsatt for voldtekt, og da er den tillitsbyggingen spesielt viktig med mannlige leger. Under undersøkelsen passer vi på at de aldri er helt nakne. Når vi har undersøkt overkroppen kler de på seg igjen der før vi fortsetter, sier Kiani.

Unesland sier det er viktig at fornærmede kommer til mottaket så raskt som mulig etter overgrepet.

– Da har vi størst mulighet til å sikre biologiske spor på kroppen, sier hun.

– Men vi presser aldri på for at noen skal anmelde forholdet, vi er en nøytral part. Det vi gjør er å henvise til en bistandsadvokat om de ønsker det.