Flere gjenger i Buskerud

Politiet i Sør-Øst politidistrikt skriver i sin ungdomsanalyse at det har vært en økning i vold blant unge de siste årene. «I Buskerud GDE er det flere gjenger. Én gjeng skiller seg ut ved at det hovedsakelig er en jentegjeng. Gjengen har også et navn, noe som ikke er så vanlig. En annen gjeng i Buskerud består av etniske norske gutter som har markert seg med aggressiv atferd spesielt rettet mot jevnaldrende med annen etnisk bakgrunn,» skriver politiet i sin analyse.