Turspalten foreslår i dag en sykkeltur Fiskumvannet rundt. FOTO: KJELL BUENE

Fiskumvannet rundt

Siden vinteren fremdeles ikke har meldt sin ankomst for fullt, er dette en fin høsttur på sykkel på asfalterte veier i Øvre Eiker. Utgangspunktet er Hokksund stasjon, og du kan gjerne ta med sykkelen på lokaltoget, som kjører en gang i timen, dersom du unngår rushtiden på hverdager.

Fra stasjonen sykler du Rådhusgata forbi Hokksund ungdomsskole ut til rundkjøringen i Vestre Brugate som du sykler til venstre under jernbanen opp til to nye rundkjøringer. Her, hvor veien tar av til Skotselv, sykler du mest mulig rett fram inn Christian IVs vei, som du følger gjennom boligområdet og på bru over E 134 og helt til veien ender i Semsveien. Ta Semsveien til høyre slakt oppover til veien krysser jernbanen på Torespæren og fortsetter gjennom boligfeltet på Sem. I krysset på Spæren fortsetter du på Kongsbergveien helt til Darbu. Først litt oppover før det bærer utfor Lundebakkene ned til Fiskumsletta. Nøyaktig 50 m etter jernbanebrua er det på tide å ta dagens første stopp ved Fiskumvannet naturreservat, som ble opprettet i 1974. Det er et 1,2 kvadratkilometer stort våtmarksområde hvor man visstnok kan observere hele 208 fuglearter. Hvis ikke det er altfor høy vannstand, kan du bevege deg tørrskodd på plankeveien ut til fugletårnet på Hegstadmyra, og betrakte de fuglene som fremdeles holder til her i slutten av november.

Fortsett over Fiskumsletta forbi Fiskum kirke, Darbu stasjon og veien ned til den gamle kirken, som dessverre er stengt. 250 m etter at du har kjørt over Fiskumelva tar du til venstre ned Sundhaugveien som runder Fiskumvannet på sørsiden og fortsetter forbi den nedlagte restauranten på Sundhaugen til den nye brua over det smale sundet mellom Fiskumvannet og Eikeren. I det første veikrysset tar du Grindaveien til venstre til Vestfossen. Ute på fylkesvei 35 passerer du herregården Fossesholm på høyre side. Fossesholm var sentrum for den gamle sagbruksdriften i nedre del av Drammensvassdraget fra 1500-tallet. Den imponerende 50 m lange hovedbygningen i rokokkostil med marmorerte pilastrer ble bygget av Jørgen von Cappelen i 1763. Inne på tunet er det, som du ser på bildet, bord og benker å raste ved.

Tilbake til Hokksund er det bare å følge anvisningen på de røde sykkelveiskiltene. I Vestfossen sentrum tar du til høyre Fabrikkgata forbi de gamle bygningene til Vestfossen Cellulose, som Morten Viskum i dag har inntatt med sitt kunstgalleri. Videre Smørgravveien og Voldstadveien til Eiker kjøpesenter og under E 134 tilbake til Hokksund.

Lengde: 13 km. Høydeforskjell: 55 m