Firma politianmeldt

Det ble åpnet konkurs i Byggservice M&R AS 21. mai i år etter krav fra Staten ved Skatteoppkreveren. I regnskapet til firmaet kommer det frem et krav mot tidligere styreleder på 504.553,84 kroner. Dette skal være uttak til mannens private konto samt bruk av firmaets midler til det som fremstår som bruk av privat karakter. Styrelederen sier til Drammens Tidende at han ikke har noen kommentarer til saken eller anmeldelsen.