går for Jesus: Toppkandidat til stortingsvalget for Kristelig Folkeparti i Buskerud, Jostein Rensel, har – kanskje ikke så overraskende – Jesus som sitt politiske forbilde. FOTO: KRF

Fikk nok av Høyre

Da Erna Solbergs første budsjett kom, meldte Jostein Rensel seg ut av Høyre. Nå er han toppkandidat i til stortingsvalget for Buskerud KrF.

Hvem: Jostein Rensel (43)

Hva: Toppkandidat på Buskerud KrFs stortingsliste.

 

Fortell litt om deg selv, hva du står for politisk og hva som blir de viktigste sakene for deg i valgkampen.

– Jeg er 43 år gammel, gift og har tre tenåringer. I dag bor jeg i Røyken, og jobber som prosjektleder for Næringsforeningen i Drammensregionen. Jeg var medlem av Høyre, men meldte meg ut da Erna Solberg la fram sitt første budsjett i 2014, fordi jeg syntes det var et altfor lite sosialt budsjett. Da hadde jeg vært med i Høyre siden 2007, og måtte lese meg opp, og jeg fant ut at KrF var mer sosialt, men samtidig på høyresiden, for det er ikke noen hemmelighet at jeg trives best på høyresiden. Vi har mer gjenklang og får mer respekt for våre verdier der. Jeg er opptatt av to ting: det første er at ungdom får fullført skoleløpet, og at det er arbeid nok til alle. Går du ledig og ikke har noe å gjøre, blir du syk, deprimert eller utmeldt av samfunnet. Det andre er at næringslivet skal få bedre kår.

 

Les også: Stortingskandidaten Per Olaf Lundteigen (Sp)

 

Nevn tre gode grunner til at velgerne skal stemme på KrF.

– For det første er vi et verdiparti. Jeg ønsker at vi tar vare på den kristne kulturarven, og de verdiene som samfunnet vårt bygger på. Kjenner vi røttene våre, er vi tryggere i møte med andre kulturer og med framtida. Vi har tre hovedverdier: menneskeverdet – at alle er like mye verdt, nestekjærligheten forvalteransvaret, at vi tar vare på miljøet rundt oss for fremtidige generasjoner. Og vi er et familieparti, som ønsker tid og valgfrihet for familien, så de kan prioritere familielivet som de vil. Og så er vi er et skole- og utdanningsparti. Vi ønsker blant annet færre elever per lærer – 15 i småskolen og 20 i ungdomsskolen.

 

Les også: Stortingskandidaten Trond Helleland (H)

 

Hvilke saker er viktigst for deg å jobbe for i Buskerud?

– Det må være at vi tar hele fylket i bruk. At vi sørger for at det er attraktivt å bo og jobbe oppe i fjellbygdene, i distriktene nedover dalene og nedover mot de store byene i Buskerud. Det skal være like attraktivt å bo i distriktene som i byen, og det skal være arbeid å få når man flytter hjem. Jeg er for Ringeriksbanen og ny E16 til Hønefoss, dobbeltspor til Kongsberg, og Buskerud bypakke 2, som vil gi bedre trafikkavvikling og kollektivtilbud i Drammen.

 

Les også: Stortingskandidaten Rebekka Borsch (V)

 

Hvordan ser ditt Drømme-Norge ut i 2040?

– Jeg håper at vi har klart å bevare det gode velferdssamfunnet. At vi har klart å bevare tryggheten og tilliten, og at vi har klart å bygge et samfunn der alle har like muligheter, slik at så mange som mulig får levd gode liv. At vi har klart å få flere nye bein å stå på i tillegg til oljen, som naturressursene våre i havet, i skogen og i landbruket samt reiseliv og turisme. Og at vi har klart å ta vare på de svakeste og mest sårbare blant oss. At vi er et samfunn som fortsatt sier at alle er like mye verdt, og at vi ikke har sortert bort mennesker som noen kanskje mener er mindre verdt.

 

Les også: Stortingskandidaten Ståle Sørensen (MDG)

 

Hva slags rolle bør Norge spille i verden?

– Jeg mener Norge har en unik posisjon og høy troverdighet når det gjelder fredsskapende arbeid. Norge kan spille en lederrolle med å skape fred og forsoning i større konflikter. Som et av verdens rikeste land, kan vi også gå foran med å ta vare på og forvalte miljøet, og være ledende på fornybar energi.

 

Les også: Stortingskandidaten Jørgen Harboe Wilhelmsen (R)

 

Hva bør Norge gjøre med oljen og gassen som er igjen på norsk sokkel?

– Olje- og petroleumsvirksomhet har vært og er bærebjelken i norsk økonomi, og det tror jeg det vil være i lang tid framover. Samtidig har KrF en visjon om at vi skal bli et nullutslippssamfunn, og derfor er vi veldig skeptiske til å lete etter noe olje i sårbare områder. Jeg mener vi kan ta opp mer fra de områdene som allerede er funnet, mens vi omstiller oss.

 

Les også: Stortingskandidaten Morten Wold (Frp)

 

Hva slags asyl- og integreringspolitikk bør Norge ha?

– Jeg mener verdens rikeste land bør være i stand til å hjelpe noen av verdens fattigste. Samtidig forstår jeg at økt innvandring innbefatter større utfordringer og at det koster penger. Jeg synes vi kan hjelpe flere enn i dag, men det må være et fornuftig antall i forhold til hvordan vi klarer å integrere flyktningene.

 

Les også: Stortingskandidaten Arne Nævra (SV)

 

Hvordan vil du beskrive de siste fire årene med Erna Solbergs regjering?

– Jeg er en av dem som mener at det var rett av KrF å inngå en samarbeidsavtale med regjeringen. Jeg mener at for de 5,6 prosentene vi fikk ved forrige stortingsvalg, har vi fått til veldig mye god KrF-politikk. Mange ting har vært tungt for KrF å svelge, men det har også skjedd mye bra. Vi ønsker bare å justere retningen litt ved neste valg.

 

Les også: Stortingskandidaten Martin Kolberg (Ap)

 

Hvilke ting i ditt eget partis program er du mest uenig i?

– Jeg mener at KrF må se på hva det koster å drive AS Norge, for å beholde velferdssamfunnet vi har i dag. Vi må få mer politikk for å effektivisere offentlig sektor og drive mer effektivt. Jeg mener også vi må se på muligheten for å kutte i sykelønnsordningen for korttidssyke. I dag er vi dobbelt så mye syke som i Sverige.

 

Hvor mange partier har du stemt på i løpet av ditt liv?

– Jeg har stemt på tre partier: Høyre, Venstre og KrF.

 

Hvem er ditt største politiske forbilde?

– Det må være Jesus. Han gikk motstrøms mot det politisk korrekte. Han sa hva han mente, var modig, gjorde opprør når han så urettferdighet og tok alltid de svakestes parti.