tryggere: Risikoen for å dø i trafikken er på vei ned, viser statistikk fra Statens vegvesen. På bildet: den svært trafikkerte Motorveibrua i Drammen. FOTO: Pernille Vestengen

Færre mistet livet i trafikken

Buskerud fylke hadde i 2017 det laveste antallet døde i trafikken på over ti år.

Lokale nyheter

Sju personer mistet livet på veiene i Buskerud i 2017. Det er det laveste antallet dødsfall på over 10 år, viser statistikk fra Statens vegvesen i Buskerud.

Fra 14 til sju

– Situasjonen nå er en ganske bra utvikling på de mest alvorlige ulykkene, konstaterer fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Buskerud, Knut Erik Skogen.

I 2016 mistet 14 personer livet på veiene i Buskerud – antall dødsfall er altså halvert siden 2016. I 2015 var det åtte som mistet livet. Ikke på noe tidspunkt siden 2007 har så få mistet livet i buskerudtrafikken.

– Man kan ikke slå seg på brystet. En ulykke med mange involverte kan snu hele statistikken til det ugjenkjennelige, understreker Skogen.

Tendensen er uansett krystallklar: færre dør på veiene enn tidligere.

Ifølge Skogen er tryggere kjøretøy er en del av forklaringen. Midtrabatter og utbedring av utsatte strekninger er en annen.

– Før var det slik at mange av ulykkene skjedde på enkelte punkter. Nå er disse utbedret, slik at ulykkene skjer mer spredt, sier han.

Laveste tall på 70 år

Nasjonalt fikk vi i 2017 det laveste antallet trafikkdødsfall på 70 år, med til sammen 106 døde. Over halvparten av de omkomne i trafikken var menn over 45 år. 76 av de omkomne var menn, og 30 var kvinner, viser Statens vegvesens foreløpige tall for 2017.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2017 er en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til NTB.

Flest møteulykker

Tre av de sju dødsulykkene i Buskerud i 2017 var møteulykker. To av ulykkene var påkjørsler, én var utforkjøring og én var kollisjon. Blant de omkomne var tre bilister, to bilpassasjerer, én motorsyklist, én varebilfører og én syklist