Færre dropper ut av videregående skole og opplæring i Buskerud

Positiv utvikling for VGS-elever i fylket.

Færre elever slutter på videregående i Buskerud, og mobbing i skolen går ned. Det viser Tilstandsrapporten for videregående opplæring, den største og viktigste rapporten om innholdet i og resultatene av videregående opplæring, ifølge fylkesdirektør for utdanning Jan-Helge Atterås.

3,3 prosent av elevene sluttet i skolen i skoleåret 2017/2018, mot 3,9 prosent året før.

Registrert mobbing i skolen gikk ned fra 4,7 prosent til 4 prosent, og andelen som avslutter en lærlingkontrakt i bedrift sank fra 6,3 prosent til 5,3 prosent.

84 prosent har fullført og bestått.

– Det er veldig bra. Det viser at vår satsing og bruk av ressurser gir resultater, sier Atterås.

Gjennomføring av offentlig videregående skole måles som fullføring innen en periode på fem år etter påbegynt opplæring.