Nytt system: HSN skal bli bedre på å registrere varsler om seksuell trakassering. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Får inn tre-fire varsler om seksuell trakassering årlig

Høgskolen i Sørøst-Norge får inn varsler om tre-fire episoder av seksuell trakassering årlig. Nå skal de bli flinkere til å registrere sakene.

 

– Vi har et for dårlig opptellingssystem nå, men vi får inn tre-fire varsler i året. Det varierer litt fra semester til semester, sier personal og organisasjonsdirektør ved HSN Elisabeth Borhaug til Dagsavisen Fremtiden.

Både studenter og ansatte

Varslene har kommet fra både studenter og ansatte ved Høgskolen, som har avdelinger i både Buskerud, Vestfold og Telemark.

– Vi kan ikke se at det har vært noen økning i antall varsler etter #MeeToo-kampanjen, men det har vært mer åpenhet rundt tematikken, sier hun.

Det har vært ansatte som har måttet gå fra jobben.

– Men det er kun snakk om én eller to saker, og det er som regel mer sammensatte saker enn bare seksuell trakassering sier Borhaug.

Høgskolens anbefalinger

Studenter og ansatte ved HSN har fått følgende anbefalinger dersom de utsettes for seksuell trakassering:

• Si ifra til den det gjelder så fort som mulig – hvis du klarer.

• Du kan også si ifra skriftlig til den det gjelder.

• Ansatte kan ta kontakt med leder, tillitsvalgt, verneombud, en kollega eller en ansatt i personal- og organisasjonsavdelingen.

• Studenter kan ta kontakt med en HSN-ansatt de har tillit til og forklare situasjonen. Dette kan for eksempel være studieveileder, emneansvarlig, programkoordinator- eller faglig veileder eller faglærer. Er det vanskelig å gjøre det alene, ta med deg en venn eller medstudent.

• Ta kontakt med SSN (studentrådsgivere)

• Ta kontakt med studentombudet

• Ta kontakt med studenttillitsvalgt, f.eks. klassetillitsvalgt, tillitsvalgt for campus eller campuskontakt i læringsmiljøsaker

• Bruk mulighetene på nettsiden Si ifra for studenter.

Nytt system

Borhaug lover at HSN skal bli flinkere også til å registrere denne typen saker.

– Nå lager vi et elektronisk digitalisert system, sier hun.

HSN definerer seksuell trakassering som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet, som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

– Ved håndtering av saker om seksuell trakassering, følges enten rutinen for varsling av kritikkverdige forhold eller rutinen for konflikthåndtering, sier Elisabeth Borhaug.