Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg. FOTO: KENNETH LIA SOLBERG

Får færre belønningsmillioner

Den nye belønningsavtalen mellom Buskerudbysamarbeidet og staten er 44 millioner mindre enn det ble søkt om. Likevel kan Buskerudbyen få 166 millioner i 2018 og 2019 om vi oppfyller målene i avtalen.

Buskerudbyen tilbys ny belønningsavtale på 166 millioner kroner totalt for 2018 og 2019, forutsatt at målene i avtalen oppnås. Opprinnelig søkte samarbeidet om en ny fireårsavtale, med 210 millioner de to første årene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier på Buskerudbyens nettsider at «det er et ønske at det på litt sikt skal inngås en byvekstavtale».

– Innholdet, omfanget og den lokale finansieringen blir et tema når forhandlingene om en byvekstavtale starter, sier han.

LES OGSÅ: Buskerudbyen prioriteres ikke i NTP - drammensregionen rykker bakover i køen

– Viktige lokale oppdrag i kø

Leder i det politiske ATM-utvalget, fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), sier til nettsiden at han er glad denne avklaringen kommer nå.

– Vi skulle selvsagt gjerne ha fått alt vi søkte om, men ser desto mer fram til byvekstforhandlingene i løpet av 2018 med muligheter for ytterligere tilskudd. Vi har forslag til bypakke som oppfyller statlige krav om nullvekst, og viktige lokale samferdselsprosjekt venter i kø, sier Ryberg.

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å få flere reisende til å velge kollektivløsninger fremfor privatbil, bidra til at flere sykler eller går og dempe veksten i personbiltrafikken.

Erstatter belønningsavtaler

Belønningsordningen som separat ordning skal fases ut, mens midlene videreføres i byvekstavtalene.

Nord-Jæren og Bergen er først ut med byvekstavtale, før Oslo/Akershus og Trondheimsområdet. Først når man høster erfaringer fra de fire største, står Buskerudbyen for tur.