Får de omkamp om Viken?

SV og Sp i Buskerud håper på fylkesopprør i nord. Hvis Stortinget snur om nytt nordfylke, vil de ha omkamp om tvangsekteskapet med Akershus og Østfold.

Mens Finnmarks fylkesting blokkerer samarbeidet med staten om nytt storfylke, tror Magnus Weggesrud og Senterpartiet på en omkamp også for vårt distrikt om de omstridte sammenslåingene:

– Vi skal stoppe dette meningsløse prosjektet. Det går vi til valg på. Men det kommer nå signaler fra både Ap- og KrF-politikere om at den sterke motstanden i nord kan gjøre at det skjer noe allerede i høst, sier Eiker-politikeren.

1, 2 millioner innbyggere blir altfor stort og gir økt avstand mellom folk og administrasjon, mener Sp.

I går dømte økonomiprofessor Bjarne Jensen sammenslåinga nord og ned. Helt nord, faktisk:

– Denne regionen er like gal som Troms og Finnmark.

Jensen sa til Dagsavisen at han tror sammenslåinga gir mer byråkrati og en rekke utgifter det må kompenseres for. Han etterlyste anslag over kostnader og gevinster ved sammenslåinga.

Håper på omkamp

– Jeg er oppgitt, og jeg vil peke på hvor skylda for denne unaturlige reformen skal legges, nemlig hos KrF. Det sier SVs stortingsrepresentant fra Buskerud, Arne Nævra.

SV avventer det han kaller «et momentum» for å ta opp saken igjen, for Stortinget har altså med KrF på vektskåla vedtatt de nye regionene. Nævra håper den fastlåste situasjonen i Finnmark kan gi en åpning til ny behandling.

– Nå er jeg opptatt av å gjøre det beste ut av det. Vi får jobbe for flotte, nye løsninger, og da er kollektivtransport et av de viktigste feltene, sier Nævra.

Han viser til usikkerheten om hva som skjer med Ruter. Mandag skrev Dagsavisen at Oslo- og Akershus-selskapet Ruter ikke har planen klar før de blir ett av flere kollektivselskap i Viken i 2020. Scenarioene for de forskjellige organiseringene, særlig med Oslo som stoppested imellom, men ikke som del av det nye storfylket, gir utfordringer.

– Jobbe med det vi har

– Jeg aksepterer at Stortinget har gjort dette vedtaket. Det er helt greit for meg, siersier Trond Johansen, fylkespolitiker i Buskerud for KrF.

Selv om han kunne ønsket seg det han kaller et mer «naturlig» område, som at Øst- og Vestfold kunne fulgt hverandre, eller at Oslo ikke ble en enhet for seg midt i, tror han heller på gevinstene ved sammenslåing enn å kjempe imot.

– Det nye Viken blir ikke for stort. Avstanden mellom svenskegrensa og opp til grensa på hardangervidda er ikke lang med bil i dag. Alt må ikke være ferdig til 1. januar 2010. Og om vi underveis ser at det er best å la for eksempel visse løsninger og selskap leve, så skal de leve, sier Johansen.

Han bruker eksempelet med at de eksisterende busselskapene Brakar (Buskerud) og Ruter (Oslo/Akershus) kan fortsette å kjøre hvis det er mest tjenlig.

– Jeg tar ansvar for regionreformen som KrF-politiker, sier Johansen.

Buskerud fylkestings flertall stemte først for reformen, før de i fjor fulgte Akershus og Østfold i å ville avvise den.

siri.narverud.moen@dagsavisen.no