Forbundssekretær i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jarle Wilhelmsen, skjønner at de ansatte på Aass bryggeri er misfornøyd med hvordan bedriften løser oppsigelsene av opptil 25 ansatte.

Fagforening langer ut mot Aass Bryggeri

INGEN AVKLARING: Opptil 25 ansatte mister jobben, og fagforeningen er ikke fornøyd med måten Aass Bryggeri gjennomfører prosessen på. Samtidig utlyser bryggeriet en ny stilling.

Det har nå gått én måned siden arbeiderne på Aass Bryggeri fikk beskjeden om at opptil 25 ansatte ville få sparken fra bedriften.

Midt under oppsigelsene utlyser Aass Bryggeri en ny stilling - som merkevareansvarlig. Søknadsfristen er samme dag som bryggeriet skal være ferdig med alle nedbemanningssamtalene. Dagsavisen Fremtiden har ikke lyktes i å få en kommentar fra Aass Bryggeri til timingen.

 

Uenighet om hvem som skal gå

For å skåne de ansatte mot usikkerhet og en vanskelig arbeidshverdag, lovte Aass å sluttføre samtalene med dem det gjaldt innen utgangen av september. Nå er fristen forskjøvet til 1. november. Det får det største fagforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), til å reagere.

- Det er en vanvittig tung prosess Aass Bryggeri nå har satt i gang. I tillegg har de lovet en avklaring i løpet av 14 dager som de ikke har klart å overholde. I en slik situasjon som bedriften er i nå, skal det ikke mye til for at folk føler seg dårlig behandlet, sier forbundssekretær Jarle Wilhelmsen i NNN.

Hjørnesteinsbedriften er nå i en tung omstillingsprosess. Forbundssekretæren mener at de ansatte som får oppsigelse, har rett til å være skuffet og at bryggeriet må ha forståelse for frustrasjonen som råder.

- Jeg har hatt løpende kontakt med klubblederen i Drammen. Som i de fleste saker som har med nedbemanning å gjøre, har det kommet meninger og ønsker når det kommer til for eksempel utvelgelseskriterier, sier han.

- Vi må huske på at bedriften har preferanser og ønsker den velger ut ifra, mens fagforeningen har sine. De ansatte lever nå i uvisshet, og flere av dem er misfornøyde. Noen har jobbet der i mange år, og når man da mister jobben, blir det vanskelig, sier Wilhelmsen.

 

Les også: Sparker 25 for å redde 100

 

Forventet bedre oppfølging

Aass Bryggeri sa i sin pressemelding 18. september i år at de skulle bistå alle som ble arbeidssøkende med hjelp til å komme seg ut i ny jobb. Også her mener Wilhelmsen at Aass Bryggeri har gjort et slett arbeid og skulle ha vist større respekt for dem som nå mister jobben.

- Kreativiteten i enkelte bedrifter er stor når det gjelder å hjelpe til med nytt arbeid for dem som mister jobben. Det å peke veien til Nav for å fortelle hva slags rettigheter man har, er langt ifra godt nok. Dette er ansvarsfraskrivelse, sier han.

Aass sier kontakthjelpen til Nav bare er en start. - Å arrangere møte med Nav er første steg i vårt arbeid med å hjelpe de ansatte videre. Vi har også startet arbeidet med å bistå med utarbeidelse av CV og jobbsøknader, sier økonomi- og personalsjef ved Aass Bryggeri Mette Brandt til Dagsavisen Fremtiden.

Wilhelmsen i fagforbundet er overrasket over at dette er alt Aass kan tilby.

- Dette er under minimum av hva man burde kunne forlange av en så stor og viktig bedrift. Jeg har etterlyst et ryddig løp hele veien og bedt om et skikkelig opplegg for dem som skal være igjen og for dem som skal slutte, slik at de føler at de blir tatt hånd om, sier Wilhelmsen.

- Så du mener Aass Bryggeri burde gjort mer for dem som sparkes?

- Ja, det mener jeg. Samarbeidet med de tillitsvalgte kunne vært bedre, sier han.

Mette Brandt sier til Dagsavisen Fremtiden at de nå vil vurdere flere måter å hjelpe de ansatte på.

- De nærmeste ukene vil vi vurdere konkrete tiltak basert på tilbakemeldinger fra de overtallige om hva de vil ha mest nytte av, sier Brandt.

 

Innrømmer tidsbom

Personalsjefen innrømmer at målet om å klare dette på 14 dager ikke lykkes, slik de hadde tenkt og håpet på forhånd.

- Vi la opp en plan og hadde et ønske om å få til dette i september, men det har vi ikke klart. Noen har for eksempel vært på ferie, som kan være én av grunnene til at vi ikke er blitt ferdige, sier Brandt.

Hun mener prosessen har vært god, selv om den tar lengre tid enn først antatt.

- Vi er gjennom de fleste møtene nå, og stort sett er vi i havn. Noen har fått oppsigelse, og noen har fått tilbud om å gå av med avtalefestet pensjon, samt at enkelte har fått tilbud om en annen stilling her hos oss. Vi synes alle samtalene har vært gjennomført på en ryddig måte og regner med å være ferdige i slutten av oktober, sier Brandt.

ronny.johnsen@dagsavisen.no