Etterlyser mer vekt på kultur i kulturhuset

Flere tiltak skal bidra til å gjøre kulturhuset Union Scene AS til byens foretrukne arena for kurs og konferanse. Feil retning, mener Ap-politikere.

Drammen Scener AS, selskapet som driver Drammens Teater og Union Scene, setter i slutten av juni i gang en storstilt ombygging av Unions hovedscene, der seks av bæresøylene i det som utgjør galleriet i den restaurerte fabrikkbygningen skal fjernes. Dermed utvides utsikten, spesielt fra sitteplassene oppe. Det skal gi en kapasitetsøkning på 250 for sittende publikum, til totalt 550. Salens totalkapasitet på 1.300 (stående) er imidlertid regulert av brann- og rømningsveier, og utvides ikke.

Lydanlegget blir nytt og vil gi lyd i toppklasse, og en bedre publikumsopplevelse i form av siktlinjer, innsyn til scenen og akustikk presenteres i en pressemelding fra Drammen Scener som en drøm som endelig skal bli virkelighet: – For Union Scene som konsertarena er dette veldig gøy, sier konsertprodusent John Eivind Meland.

Flere seter, færre besøk

For fem år siden satte Drammen Scener inn flere benkerader i teateret, og det fikk en del av æren for at billettsalget økte til nye høyder i 2014. Det året var 103.000 mennesker i teateret. De siste fire årene har imidlertid besøket dalt, og ligget jevnt på rundt 70.000. I 2018 besøkte 77.000 Drammens teater, men bare 59.000 av dem var betalende tilskuere, ifølge Drammen Sceners egne tall som ble presentert for komiteen for idrett og byliv i april i år.

På Union var det 43.639 besøkende på kulturarrangementer i fjor, også det på nivå med de fire foregående årene, til tross for en økning i antall arrangementer på 16 prosent fra 2017 til i 2018.

Kun litt over 24.000 av disse betalte billett – besøkstallene inkluderer nemlig også sponsede arrangementer, Den kulturelle skolesekken og alle andre aktiviteter som ikke har billettsalg. Dette er en ny tellemetode Drammen Scener innførte i 2016 som gir konkrete tall på antall solgte billetter både på Teateret og Union.

LES OGSÅ: Sunnere økonomi etter skattesmell

– Størst og best på konferanse

Konferanser og kurs skaffer ytterligere rundt 30.000 årlige besøkende til Union, også i fjor, mens teateret hadde 8.000 gjester i dette segmentet i 2018. Potensialet for å øke denne biten av Drammen Sceners virksomhet trekkes fram i pressemeldingen.

– Vi får byens desidert største kapasitet på konferanse med mulighet for over 500 gjester. Det er gøy at Union Scene fremdeles er med i kampen om å være «størst og best» i en tid hvor konkurrerende arenaer vokser opp både her og der, sier Morten Olesen, leder for konferanse/event, og erklærer at Drammen Scener skal være den foretrukne konferanse- og eventarenaen for store og små, arrangementer.

– Dyrt å ikke bruke

Ambisjonen om å bli best på konferanse er ikke musikk i ørene til bystyrepolitikerne Sølvi Brandt Bestvold og Arve Vannebo (begge Ap).

– Vi må se på hva som er hensikten med kulturhuset: Det var jo å få lokal kultur til å blomstre. Union har status som et regionalt kulturhus og skulle være en storstue, men det er det ikke lenger, sier Vannebo. Han mener selskapet der lokale kulturaktører og arrangørmiljøer er fraværende i styret ikke lenger fungerer som kulturhuset det ble etablert som, og kaller det en systemfeil at saler og rom til kulturaktiviteter etter hans inntrykk står mer tomme enn før.

Ap-politikerne er også skuffet over at kafeen Centralen, opprinnelig etablert som et hjerte i huset, ikke lenger har faste åpningstider.

– Utenom arrangementskveldene er det ikke en gang mulig å få kjøpt et glass brus. Kommer du hit og finner huset stengt til stadighet, slutter du jo å tenke på det som et møtested også. Vi registrerer at øvinger her i stor grad er borte, og muligheten for å praktisere produksjon for lokale arrangørmiljøer svekkes også, de sliter med rekruttering, sier Vannebo.

Ap har også tidligere gått inn for å se på modellen for det heleide kommunale aksjeselskapet på nytt.

– Å bygge opp dette fra bunnen av igjen er kostbart. Men det dyreste kulturhuset er et som ikke brukes av det lokale kulturlivet, sier Brandt Bestvold.

LES OGSÅ: Går av etter tøff omstilling

– Følger eierstrategi

Daglig leder Knut Harald Pleym i Drammen Scener AS forklarer at ulønnsom kafédrift har gjort at Centralen nå kun er åpen i forbindelse med arrangementer, og at pengene i stedet brukes til å styrke Unions tilbud på andre måter. Han kjenner seg ikke igjen i at kulturhuset ikke satser på kultur eller møter lokalt kulturlivs behov.

– Andelen av konferanse/event i forhold til kultur utgjorde i 2018 29 prosent og i 2017 28 prosent. Av 699 kulturarrangementer i 2018 var 457 med lokale aktører eller arrangører i form av utleie eller samarbeid. I tillegg var det 72 i regi avDrammen Scener med lokale aktører. Det betyr at andelen av lokale arrangementer med utgjorde 75,6 prosent, sier Pleym.

Han er godt kjent med oppfatningen at konkurransen med innbringende utleie gjør det dyrt for frivillige å bruke scener og saler, men påpeker at det gis rabatt på mellom 40 og 70 prosent for lokale aktører i ulike saler på Union, noe som har ligget fast i flere år. I vinter har Drammen Scener i tillegg hatt et supertilbud på leie av Drammens Teaters studioscene, noe som har ført til at 14 arrangører har brukt denne til en kvelds arrangement.

– Litt avhengig av de ulike salenes utstyr og teknikk gir vi sterkt reduserte priser. Så er alltid et spørsmål om hvor lavt man skal ligge for å gjøre det mulig å leie seg inn, men kommunen har i sin eierstrategi satt det som en forutsetning at selskapet skal drive forretningsmessig. I dag er det ingen lokale aktører som får nei hos oss, så lenge de kan forholde seg til det det koster, sier Pleym.

LES OGSÅ: Drammen hadde mer enn 700 kulturinnslag i 2018

Ap-politikerne peker på at store aktører som danseskoler og korps ikke legger øving og oppsetninger til Drammens største kulturhus lenger. Hva skal til for at dere innenfor dagens modell kan få enda flere til å bruke dere?

– At kommunen gir oss et betraktelig økt driftstilskudd. Dagens modell er lagt opp til at vi skal drifte innenfor det kommunen bevilger til selskapet. Hvis det er ønske om at lokale aktører skal få benytte lokaler, teknikk og fagkunnskapen til våre teknikere til en rimeligere pris, må kommunen bevilge ytterligere penger til dette. I dag brukes overskuddet fra kurs og konferansevirksomheten til å gi et enda bedre kulturtilbud. Denne omsatte i 2018 for over 11 millioner kroner, i tillegg til serveringen knyttet til dette, sier Pleym og peker på at det er et viktig bidrag til å finansiere driften.

At arrangørmiljøer som Union Rock ikke lenger er like aktive, er ikke Drammen alene om å oppleve, tror han.

– Generelt er det færre rockeklubber enn før og de sliter med å få folk til å engasjere seg. Vi skulle ønske flere ønsket å engasjere seg, for det gir et godt tibud til publikum. Vi har fremdeles en samarbeidsavtale med Union Rock med få endringer fra slik det alltid har vært, men hvorfor de har færre medlemmer som er engasjert må du spørre dem om, sier Pleym og opplyser at de også har inngått en samarbeidsavtale med flere andre lokale konsertarrangører.

Noen kommunale kulturhus setter av en andel kvelder til lokale krefter, mens resten driftes kommersielt. Kunne det fungert også på Union?

– Det handler igjen om hvor mye man vil tilføre for at vi skal tilrettelegge for lokale aktører, og om aktørene eventuelt kan kompenseres på annen måte gjennom for eksempel husleiestøtte. Det må da kommunen beslutte.

Men er det mulig å få det til?

– Hvis kommunen ønsker det er det mulig, men da må de også ta regningen for det det koster. Vi ønsker mest mulig kultur vi, ingen tvil om det, men med dagens tilskudd er kommersiell aktivitet helt nødvendig for å opprettholde en sunn drift, sier Knut Harald Pleym.

LES OGSÅ: Ny på snorloftet