Venter: Marie Sølverud, bistandsadvokat for varsleren som har anmeldt en tidligere ansatt i Drammen kommune for voldtekt. FOTO: KATRINE STRØM

Etterforskning i varslingssak på vent

Anmeldt: Så langt er ingen vitner avhørt i etterforskningen mot en tidligere ansatt i Drammen kommune, som er anmeldt for en voldtekt i forbindelse med et jobboppdrag.

Det var i 2015 at en kvinne hevder å ha blitt voldtatt av den da kommuneansatte mannen. Det skal ha skjedd på et hotell der kommunen leide rom i forbindelse med et arrangement, og kvinnen anmeldte saken i 2018 da hun ble kjent med at flere kvinner varslet om mannens oppførsel. Da kommunen i februar i år holdt pressekonferanse om at det forelå varsler om seksuell trakassering av alvorlig karakter, hadde mannen sagt opp sin stilling.

Gap mellom forklaringer

Voldtektsanmeldelsen har imidlertid ikke hatt høy prioritet hos politiet, opplyser Jan Henrik Håkestad, politioverbetjent i Sørøst politidistrikt.

– Mannen har vært inne til avhør, og har status som mistenkt, sier han. Også kvinnen som anmeldt ham er avhørt, men ytterligere vitneavhør er satt på vent.

– Hvem er det aktuelt å avhøre som vitner?

– Folk i kretsen rundt, som kan bidra med informasjon. Det gjenstår nok noen vitneavhør før man kan gjøre opp status på saken. Slik den står nå, har de to partene avgitt forklaringer som står langt fra hverandre, sier Håkestad.

– Vil det bli tatt ut tiltale?

– Det tror jeg man er et stykke unna. For det første er det en gamml sak uten noe sporsikringsmateriale å bygge på. Fortellingene som foreligger skal sannsynliggjøres til begge parters gunst, utdyper han.

– Hvorfor har saken tatt så lang tid?

– Det er alltid en utfordring når man jobber med flere saker parallelt – vi har en annen prioritert sak med en tidsfrist ved utgangen av denne måneden, så vi har ikke hatt kapasitet til å ta inn flere avhør i dette tidsrommet.

Mannen har ikke benyttet seg av tilbudet om å få oppnevnt forsvarer i forbindelse med politiavhøret.Etter det Dagsavisen Fremtiden har klart å bringe på det rene har han fortsatt ingen forsvarer. Han svarer ikke selv på avisens henvendelser.

Seks uker siden innspill

Marie Sølverud er bistandsadvokat for kvinnen som har anmeldt mannen.

– Politiet har ikke hatt så veldig trøkk på saken, selv om det var et lite oppsving da pressen skrev om det. Ellers er det lite som har skjedd. For seks uker siden sa jeg fra om andre vitner som bør avhøres, i forbindelse med denne saken, men ingen av dem har hørt noe fra politiet, sier hun.

– Hva gjør dere hvis saken blir henlagt?

– Da vurderer vi å anke den avgjørelsen.

Sølverud har også bistått de andre varslerne, inkludert mannens tidligere samboer, som anmeldte ham for vold, også dette i februar i år. Denne saken er henlagt som foreldet, og kvinnen har heller ikke fått rett til bistandsadvokat, opplyser Sølverud.

– Det har hun anket, fordi vi mener det burde vært rubrisert som vold i nære relasjoner, mens det ble rubrisert som legemsskade. På den bakgrunnen fikk hun heller ikke oppnevnt bistandsadvokat, enda de var samboere da det skjedde. det er svært uheldig, sier Sølverud.