Annonse
Tak saken på alvor: Nils Fr. Wisløff, administrerende direktør i Vestre Viken, innrømmer at kvalitetssikringen i helseforetaket ikke har vært god nok. FOTO: SILJE S. Skiphamn

Etterforskes for bedrageri – igjen

For første gang noensinne har Helfo politianmeldt et helseforetak, men det er ikke første gang Vestre Viken er i søkelyset for bedrageri.

Annonse
Lokale nyheter

 

Helseforetaket Vestre Viken er blitt politianmeldt av Helfo for grovt bedrageri.

– Dette er den første anmeldelsen Helfo har innlevert mot helseforetak, sier direktør ved Helfo kontroll, Tove Lisbet Lund til Dagsavisen Fremtiden.

Noe mer ønsker hun ikke å si om saken i denne omgang.

– Saken vurderes og etterforskes nå av politiet og Helfo finner det derfor ikke riktig å kommentere den konkrete saken ytterligere.

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig omlag 34 milliarder kroner.

– Svært alvorlig

– Denne saken er svært alvorlig, og vår kvalitetssikring har her ikke vært godt nok, innrømmer administrerende direktør i Vestre Viken Nils Fr. Wisløff.

Det er ikke første gangen foretaket er i søkelyset for bedrageri. I den mye omtalte «listejuks-saken», som pågikk fra 2003 til 2011, ble det oppdaget bedrageri i millionskala. I denne saken ble pasienter kodet som innlagte, mens de i virkeligheten var utskrevet.

I en redegjørelse som Vestre Viken har sendt ut, opplyses det om at revisjonsselskapet PWC nå skal gjennomføre en ekstern og uavhengig gransking av hva som har skjedd.

Det var Drammens Tidende som først meldte om saken. Ifølge avisen skal det angivelige bedrageriet denne gangen dreie seg om et beløp på rundt åtte millioner kroner i en periode fra 2011 til 2016.

Flere avhørt

Ifølge en internrapport skrevet for Vestre Viken, skal pengene ha gått til Avdelingen for klinisk patologi, men ingen skal ha beriket seg personlig. Hvorvidt politiet kommer til samme konklusjon, er foreløpig uvisst. Saken er under etterforskning og har vært det siden foretaket ble politianmeldt 25. april i år.

– Vi har kommet et lite stykke på vei, og har foretatt en del avhør i saken, sier Ole Johan Brett, leder for øko-teamet hos politiet i Drammen.

Ifølge Brett vil det bli foretatt 10–15 avhør til i saken, og det er så langt ikke avgjort hvorvidt det vil bli tatt ut siktelser.

– Det blir alltid en vurdering av om det går på enkeltpersoner eller foretaket som helhet, sier Brett.

Lederen for Avdeling for klinisk patologi, hvor informasjonen om anmeldelsen stoppet opp uten å bli videresendt til toppledelsen, er nå permittert fra jobben.

– Vi har nylig blitt informert om at det er igangsatt etterforskning. Vi ønsker ikke å kommentere saken før den er ferdig etterforsket, sier den permitterte lederens advokat, Nina Bergsted.

Annonse