En by for de mange – ikke for de få

DEBATT: Dette vil Drammen SV bruke midler fra eiendomsskatt på.

Av Rune Kjeldsen, ordførerkandidat for Drammen SV

DEBATT: SV er det eneste partiet som går til valg på klima og mindre forskjeller. Vi er opptatt av at hverdagen til vanlige folk skal henge sammen og at felleskapet skal ta et felles ansvar. Drammen SVs eiendomsskatt har en omfordelende profil, vi vil innføre eiendomsskatt for de 25 prosent dyreste boligene i kommunen. Dette betyr at de som har mest, må yte mer til fellesskapet. Samtidig som den ikke rammer enslige minstepensjonister og folk med laver inntekter, slik Høyre gir inntrykk av.

Drammen SV vil bruke midler fra eiendomsskatten til å finansiere flere fattigdomstiltak, blant annet ved å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp, øke sosialhjelpssatsene for særlig utsatte familier. Ansette flere i barnehagene, skolene, omsorgen og innføre et gratis måltid i løpet av skoledagen.

I tillegg er det mange andre saker vi vil bruke penger på, som for eksempel utvide ordningen med søskenrabatt på SFO/AKS og på tvers av barnehage og SFO/AKS.

Det programmet vi går til valg på henger sammen fra A til Å. Vi kommer ikke med luftige utspill som ikke er finansiert, som for eksempel kollektivplanen til Høyre og SP.

Drammen skal være for de mange – ikke for de få.