Vernepleier Tine Hansen og beboer ved Filten, Tora Morken. FOTO: KNUT JUL MELAND/HIBU

Eldreomsorg på tape

DRAMMEN: Høyskolen i Buskerud (HiBu) gjør opptak av samtaler mellom eldre og helsepersonell, for å bedre kommunikasjonen.

- Vi ønsker å lære av ansatte i hjemmesykepleien, som har bred og variert erfaring med kommunikasjon med eldre, forklarer professor Hilde Eide ved Fakultet for helsevitenskap på HiBu, som leder forskningsprosjektet «Personorientert kommunikasjon med eldre - utvikling av en forskningsbasert utdanningsplattform».

Læringen skal skje ved at man utstyrer ansatte i hjemmesykepleien, blant annet i Drammen, med lydopptakere. Opptakene av samtalene med eldre skal så analyseres, for å danne grunnlag for et eget undervisningsprogram for helsepersonell som jobber med gamle. Men før man kommer så langt skal rundt 600 lydopptak fra både Norge, Sverige og Nederland samles inn.

 

Gode samtaler

- Alle har sin måte å kommunisere på, og eldre pleietrengende er en kompleks gruppe med svært varierende behov og helseutfordringer, påpeker vernepleier Tine Hansen, som medgir at dialogen med de eldre kan være krevende - for begge parter, men hun synes samtidig det er noe av det mest givende ved jobben.

Hansen er en av de ansatte ved Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt, som meldte seg frivillig til å bære lydopptaker på jobb. Og det kan ikke være stort å utsette på kommunikasjonen mellom henne og Tora Morken, som er en av beboerne ved Filten serviceboliger. Sistnevnte forteller i hvert fall at hun setter stor pris på de gode samtalene hun har med pleierne som kommer på besøk.

 

Utvides ved nyttår

Men så handler da heller ikke prosjektet om å finne feil, men heller å lære om hvordan pleierne takler forskjellige situasjoner som oppstår.

- Målet er å få dannet et virkelighetsbilde, slik at man gjennom utdanningen kan bli bedre forberedt på utfordringene man kan møte på innen eldreomsorgen, påpeker Eide.

Hun understreker for øvrig at alle som er med på lydopptakene har samtykket skriftlig, og at alt innsamlet materiale behandles konfidensielt.

Forskergruppen ved HiBu, som samarbeider tett med Drammen kommune og hjemmesykepleien, starter i disse dager prosjektet ved Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt. Over nyttår begynner tilsvarende arbeid i bydelene Fjell og Konnerud.

 

En ferdighet

Professoren har vært opptatt av kommunikasjon innen helsesektoren siden hun studerte psykologi i Nederland på 80-tallet, og der oppdaget hvordan man så på kommunikasjon mer som en ferdighet enn en medfødt evne. Hun brakte denne kunnskapen med seg til norske fagmiljøer med boken «Kommunikasjon i relasjoner». I dag forsker hun på teknologibasert helseveiledning, og er førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag.

Målet for det pågående forskningsprosjektet, som har mottatt cirka åtte millioner i støtte fra Norsk forskningsråd, er å bedre kommunikasjonen mellom pleietrengende eldre og helsepersonell. Og så håper man det kommende undervisningsprogrammet skal bidra til å øke studentenes interesse for kommunikasjon som verktøy. Programmet er en del av Forskningsrådets satsing «Flere aktive og sunne år», som skal ruste samfunnet for en stadig større andel eldre.

pernille.vestengen@dagsavisen.no