Kun timer etter at Dagsavisen Fremtiden var på besøk, høstet «Anders» nærmere en halv kilo marihuana. Da hadde plantene stått i nærmere åtte uker før tørkeprosessen skal starte. FOTO: RONNY JOHNSEN

Dyrker flere kilo marihuana hjemme

DRAMMEN: «Anders» (37) dyrker marihuana i sin egen leilighet. Hver gang han høster sin plantasje sitter han igjen med en halv kilo marihuana. Politiet mener det er for lite til å bli prioritert.

- Det er slutt på den tida da vi hadde spesifikke hasj-miljøer der det var noen få avhoppere i samfunnet som tok seg en røyk. Nå finner du marihuana i alle samfunnslag og det er ikke få mennesker som dyrker selv. Det er på tide at politikere tilegner seg den informasjonen de trenger for å se at marihuana ikke gir så store skadevirkninger som for eksempel alkohol gjør, sier «Anders» (37) til Dagsavisen Fremtiden.

Vi er hjemme hos «Anders» i en helt vanlig leilighet i drammensregionen, og blir plassert i en god sofa foran TV- og lydanlegg. Blomster står på bordet og det er ingenting som varsler oss om at det er én dør som skiller oss fra en cannabisplantasje. I denne leiligheten blir det produsert flere kilo marihuana hvert år til det «Anders» anslår å ha en verdi på 250.000 kroner.

 

En halv kilo er ikke nok

«Anders» startet å dyrke mens han fremdeles var storrøyker av marihuana. Han brukte tusenvis av kroner på bøker og materiale for å lære seg teknikken. I dag har han et rom som er fylt opp med planter, han har skåret et hull i taket der han kanaliserer ut lukt og når Dagsavisen Fremtiden er på besøk, er det kun timer igjen til høsting av fullvoksne marihuana-planter.

- Det varierer litt i forhold til når jeg planter og høster, men det tar vel omtrent 12 uker fra jeg planter til alt er klart til levering, sier han.

- Hvor mye marihuana er det snakk om at du produserer her?

- Hver gang jeg høster er det kanskje snakk om en halvkilo, pluss minus. Og det gjør jeg flere ganger i året. Jeg har planter med flere gener som gjør at de blir sterkere, så jeg vil karakterisere dette som gode varer.

- Og alt dette får du levert ut?

- Ja, nå er det sjelden jeg røyker selv, så alt forsvinner ut av huset, men jeg produserer ikke nok i forhold til etterspørselen - for å si det mildt, sier han.

 

Ønsker legalisering

I 2013 ble det beslaglagt nærmere tre tonn med hasj, marihuana og cannabisplanter i Norge. Kripos kan fortelle at det foregår en betydelig innenlands cannabisdyrking og at politiet i fjor måtte destruere nærmere ett tonn med narkotiske planter. Legaliseringsdebatten er på plass igjen, FN innrømmer at kampen mot hasj og marihuana er tapt og at legalisering kan være aktuelt. Det er ikke «Anders» veldig overrasket over.

- Jeg mener, og nå er jeg helt seriøs, at ved å forby alkohol og legalisere marihuana, ville det ført til en positiv samfunnsendring på alle mulige måter. Hadde man legalisert i dag, ville jeg sluttet i jobben min umiddelbart, alt hadde kommet inne i ordnede former og staten ville både hatt kontroll og fått skatteinntekter, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

 

Tenker ikke konsekvens

Moralsk sett har «Anders» ingen betenkeligheter med å dyrke cannabis, og straffereaksjoner fra politi og domstol er han ikke bekymret for.

- Jeg sitter ikke hjemme og er redd for at politiet skal banke på døra. Da hadde jeg sluttet for lengst. Det jeg ofte tenker på er folk rundt meg. Familie og naboer som vil sette meg i en bås jeg selv mener jeg ikke hører hjemme i, dersom jeg blir tatt. Den flaue følelsen det må være å fortelle foreldre og andre om hva jeg driver med, er ubehagelig, sier han.

- Men politiet da, og straffen du kan få for å gjøre dette, skremmer ikke det deg?

- Nei, overhodet ikke. Jeg har god peiling på hva det jeg holder på med vil gi av straffereaksjon, og for å være helt ærlig skremmer ikke det meg. Men jeg går ikke rundt og tenker på dette. Blir jeg tatt får jeg ta den straffen jeg får, sier han.

- Er det ingen moralske tanker om at det du dyrker her kan gjøre skade på noen der ute, ung eller gammel?

- Nå har jeg en helt annen tilnærming til marihuana enn det norsk lovgiving har, så nei, jeg har ikke verken dårlig samvittighet for å produsere eller er redd for at min produksjon skal utgjøre en fare for noen. Dessuten er det vel tydelig for de fleste at en øl gjør deg ikke til alkoholiker om et år, og hasj gjør deg ikke til en heroinmisbruker, sier «Anders».

- Forstår du argumentene for at man ikke skal legalisere marihuana?

- Nei, det gjør jeg ikke. I Norge tilgir man fyllekjørere, vi ser bort når voldsstatistikken kommer og samfunnet bruker store ressurser på alkoholrelatert problematikk. Min forståelse og erfaring med marihuana og hasj tilsier at samfunnseffekten vil bli positiv i forhold til den alkoholbruken vi ser i dag, sier han.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

– Han er ikke en av de store

Lederen ved narkotikaavsnittet i Drammen vet at det foregår dyrking av marihuana, men en halv kilo narkotika er ikke nok til å bli prioritert.

– Vi prøver å få sortert ut de som driver stort fra dem som driver med dette uten at det går under det vi kaller for organisert kriminalitet. Den saken du refererer til her går nok ikke under det vi har på prioriteringslisten, sier politiførstebetjent Simon Gerhardsen ved Søndre Buskerud politidistrikt.

– Men en halv kilo narkotika hver gang man høster og flere hundre tusen kroner i inntekt er vel betydelig?

– Det er klart at det blir penger ut av slik dyrking. Sånn sett er det ikke lite, men i forhold til straffeloven og våre prioriteringsområder så er ikke dette innenfor det vi karakteriserer som store beslag, sier Gerhardsen til Dagsavisen Fremtiden.

Mer vanlig enn før

Politiet bekrefter det «Anders» påstår i dagens Dagsavisen Fremtiden, at det er blitt mer vanlig i alle samfunnslag å bruke marihuana og hasj.

– Tidligere var det faktisk rene hasjmiljøer. I dag ser vi av våre beslag at det ofte er hasj og andre narkotiske stoffer hos helt vanlige folk. Det var en periode der ungdom var slepphendte i forhold til bruk av hasj og marihuana, vi klarte å bedre det, men nå er vi dessverre tilbake igjen der, sier Gerhardsen.

– Er det noe hold i påstandene om at folk som røyker hasj har lett for å begynne med sterkere narkotika?

– Ungdom som begynner å røyke marihuana vil dessverre også bli utsatt for å prøve andre og sterkere stoffer. Det er bekymringsfullt.

Sidestiller med alkohol

Argumentene for å legalisere marihuana og hasj går ofte på at det er mindre skadelig enn alkohol. Politiet mener de to rusmidlene kan sidestilles.

– Hadde man i dag satt alkohol og marihuana eller hasj ved siden av hverandre, så er min spådom at de begge ville bli forbudt, sier politioverbetjent Gerhardsen.

Virksomhetsleder i Senter for rusforebygging i Drammen, Elin Moen, er helt enig.

– Jeg er helt sikker på at alkohol ville blitt forbudt i dag hvis det kom på markedet for første gang. Det betyr ikke at man skal legalisere hasj eller marihuana av den grunn. Vi er sterkt imot legalisering av narkotika og har god nok kjennskap til ettervirkningene av hasj til å ha den holdningen, sier hun.

ronny.johnsen@dagsavisen.no