Duesund i ny rolle i dragkampen om korrupsjon i Drammen

Forsvarer Svein Duesund har så langt fått alle sine korrupsjonsdømte klienter frikjent i lagmannsretten, og forventer det samme for den siste. Så venter en ny utfordring.

Den siste store dragkampen om hva som egentlig skjedde da en rekke drammensere betalte kommunalt ansatte byggesaksbehandlere kontant for utførte tjenester, starter når de to hovedtiltalte får sine saker opp på nytt i Borgarting lagmannsrett. Sist uke ble det kjent gjennom DT at forsvarer Svein Duesund kroner sin så langt effektive omkamp mot politiet med å bidra også i den saken.

– Ikke korrupsjon

– Det var Mette (Yvonne Larsen, den mannlige saksbehandlerens forsvarer) som ringte. Bakgrunnen er selvsagt at jeg kjenner sakene ut og inn, sier Duesund, som er godt kjent med at aktoratet ikke har bifalt overgangen. Hans habilitet er imidlertid godtatt av lagmannsretten etter at statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten stilte spørsmål ved den.

I forsvaret av tiltakshaverne har dere flyttet ansvaret over på kommunen og saksbehandlerne der. Hvorfor har nå du sagt ja til å forsvare en av saksbehandlerne?

– Den kvinnelige hovedtiltalte har lagt seg flat og innrømmet å ha ført kolleger og tiltakshavere bak lyset. Men overtredelse av bestemmelser er ikke det samme som korrupsjon, sier Duesund.

Men er det ikke et dilemma for deg å skulle forsvare to sider i samme sak?

– Nå forsvarer jeg ikke henne, men den mannlige kollegaen – og dommen mot ham er også helt gal når det gjelder spørsmålet om korrupsjon. For om ingen har gitt penger til korrupsjon, har du da mottatt penger for korrupsjon? Nei, logikken tilsier at det har du ikke, framholder Duesund, som hele veien har angrepet det han mener er politiets gjennomgående misforståtte bruk av korrupsjonsbegrepet.

– Det fremgår av alle avhør at de har snakket om en fordel for tiltakshaver – mens loven handler er hvorvidt saksbehandler har fått en fordel, utdyper han.

Mange opptak

Ankesaken som ble avsluttet torsdag er den første der det ikke er en jury, men to dommere og fem meddommere som skal avgjøre både skyldspørsmål og straffeutmåling. Duesund tror ikke saken står svakere enn de tidligere, der juryen har latt seg overbevise av hans syn. Avspillingen av omfattende skjulte opptak av telefonsamtaler i denne siste saken har tatt tid, og Duesund mener den tre dager lange saken gjerne kunne vart i to til.

LES OGSÅ: Lagdommere satte juryen til side

– Men jeg håper og tror dommerne skjønte at politiet er på ville veier. Den beste beviset vi har er jo den avlyttinga, sier forsvareren.

Dommen fra tingretten slår fast at mannen har hatt 115.000 kroner i fortjeneste på korrupsjonsvirksomheten. «Det legges til grunn at (tiltaltes nav) har vært en viktig brikke i korrupsjonshandlingene. Dels har han gjennom formidling fra sitt nettverk vært sentral for at handlingene i det hele tatt ble gjennomført», heter det om mannens rolle.

Aktor Hans Lyder Haare tar forsvarerbyttet med ro.

– Det er jo godtatt, så det er opp til Duesund og Mette Yvonne Larsen å tenke gjennom problemstillingen. Det berører for så vidt ikke oss, sier Haare.

Men du synes det er et interessant rollebytte?

– Det skal jeg unnlate å svare på.

Det er forøvrig ikke bare den mannlige saksbehandleren som justerer kortene sine før ankesaken begynner i mars. Den hovedtiltalte kvinnen har byttet ut Lars Christian Sunde og Mette-Julie Sundby med forsvarne Erling Olav Lyngtveit og Trygve Gudmund Harlem Losnedahl, og aktoratet får bistand av Økokrim ved at statsadvokat Anders Orerød går inn i tillegg til Wennersten og Haare, skriver Drammens Tidende. De kommer til å fordele arbeidsoppgavene mellom seg i forberedelsene, sier Haare:

– Det er greit å få sett på saken med friske øyne.

LES OGSÅ: Fikk strengere straffer enn aktor ba om