Hele Lierstranda skal omgjøres til et eget samfunn med over 20.000 innbyggere, like mange arbeidsplasser og et yrende folke- og kulturliv. Det er planlagt båthavner, jernbanestasjon, ny infrastruktur og håpet er at planene kan realiseres innen 15–20 år. Prislappen er per i dag estimert til å bli rundt 65 milliarder kroner. FOTO: LIER KOMMUNE

Drammen og Lier får massivt skryt

DRAMMEN: Paul Chaffey mener Drammen og Lier har alle forutsetninger for å lykkes med Fjordbyen. Ordfører Tore Opdal Hansen (H) kunne ikke vært mer enig.

Lanseringen av Fjordbyen på Lierstranda startet som en vill idé med et ambisjonsnivå så høyt at de fleste ristet på hodet. Årene har gått, Lier kommune har fått innvilget sin kommuneplan hvor det gis grønt lys til å utvikle den nye Fjordbyen dersom det er ønskelig.

I dag inviterer Drammen næringslivsforening til Fjordkonferansen. En av dagens foredragsholdere er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, og han er svært positiv til de planene som nå foreligger.

- Jeg mener at det er mange forutsetninger som taler for at Drammen og Lier er i en posisjon der en slik storsatsing er fullt mulig å gjennomføre. Drammen er et godt eksempel på et område i sterk vekst der det er skapt mye positivitet som gir godt omdømme og god selvtillit på de store visjonene, sier Chaffey til Dagsavisen Fremtiden.

 

Forankring er viktigst

På dagens konferanse vil Chaffey gjøre oppmerksom på hva som oftest skaper utfordringer i slike store prosjekter. Allikevel er dette et nybrottsarbeid - uten klare referanser til lignende prosjekter. Det gjør at man er helt avhengig av hverandre, mener Chaffey.

- Jeg kommer til å snakke om hva vi gjør og har gjort i Oslo for å forenkle og forbedre byråkratiske prosesser. I tillegg vil jeg skryte av Drammen for den jobben de har gjort i Drammen. Det gjelder å lære av dem som har fått til store ting før, samtidig som det er viktig å sette fingeren på det som har vært utfordringer. Alt dette må man ta med seg inn i et slik prosjekt, sier han.

- Hvilken utfordring ser du på som størst for Lier og Drammen i prosjektet rundt Fjordbyen på Lierstranda?

- Gjennomføringsevne er det aller viktigste, spesielt når det er kommuner og politikere som er involvert. Det må være et håp og en enighet om at man ønsker å gjennomføre det man planlegger. Da er det ekstremt viktig å forankre prosjektene godt for alle involverte parter og ha et godt og tydelig lederskap, sier Chaffey.

- Kan Lier og Drammen klare det, tror du?

- Ja, det har jeg troen på. I Drammen har man klart å utvikle en kultur der samarbeid har vært fokuset og da tror jeg man kommer i en positiv flyt som gjør det enklere å løse konkrete oppgaver, samtidig som politikere og kommuner er villige til å ta sjanser fordi de har troen på at dette skal man klare, sier han.

 

Svært fornøyd

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (H), er svært fornøyd med Chaffeys uttalelser og bekrefter at han er enig i at Drammen og Lier absolutt er i en posisjon til å få gjennomført dette enorme prosjektet.

- Ja, dette er en veldig hyggelig tilbakemelding å få fra Paul Chaffey. Drammen og Lier kommune har allerede et svært godt samarbeid i dag og vi har samtaler fortløpende om utviklingen av Fjordbyen. Vi har også vært på en felles befaring i Oslo for å se på utviklingen av fjordbyprosjekttet der og det er helt klart at det kommer til å bli svært viktig for begge kommunene å forankre dette prosjektet godt. Her må vi jobbe sammen, sier Hansen til Dagsavisen Fremtiden.

- Hva har kommunene gjort konkret for å nærme seg utvikling av Lierstranda?

- Begge kommunene har benyttet seg av konkurranser for å få inn gode og nye ideer til hvordan Fjordbyen kan bli seende ut til slutt. Det har vært veldig viktig å få i gang en prosess for å samle inn god informasjon og gode ideer. Prosjektet må være utført på en klok og nyskapende måte for begge kommunene. Området på Lierstranda og Brakerøya har en fantastisk beliggenhet og viljen til å lykkes er store både i Lier og i Drammen, sier Hansen.

 

Må tenke langsiktig

Det beste rådet Chaffey har til Lier og Drammen er å tenke stort og ikke være redde for å mislykkes.

- Man må tenke utenfor boksen og ta sjansen på å tenke visjonært. Kulturen for samarbeid og innovasjon må være til stede og man må akseptere at snevre opprop med kortsiktige gevinster ikke må ta mye plass i det store bildet. Jeg tror Drammen og Lier sammen har det som skal til for å lykkes, sier han.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

Ser hele fjorden som et prosjekt

Det er Drammen Næringslivsforening (DNF) som inviterer til Fjordkonferansen 2014. Hovedtema er utviklingen rundt indre Drammensfjord. Daglig leder i DNF Hans Petter Tonum sier til publikasjonen Drammen 24 at et stort samarbeid må til for å kunne utnytte alt potensial som ligger rundt fjorden i Drammen.

- Samlet vil alle prosjektene i indre Drammensfjord medføre en total forvandling av områdene langs fjorden, med tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger i et 20-års perspektiv, sier Tonum.

DNF ser for seg at hele regionen bør samarbeide for å oppnå et best mulig resultat.

- Vi ønsker å belyse samarbeids- og samordningsmuligheter, felles utfordringer og hvordan disse kan håndteres, samt å skape et felles framtidsbilde. Målet med en slik konferanse er å bidra til en positiv og løsningsorientert stemning og utvikle nettverk på tvers av aktører, bransjer og kommunegrenser. Vi må jobbe sammen, er oppfordringen fra Tonum.