Annonse
Protester: Mange drammensere har engasjert seg mot utbyggingsplanene på Marienlyst. BEGGE FOTO: KATRINE STRØM

Drammen kommune svarer ESA: – Ikke ulovlig

Drammen kommune mener samarbeidsavtalen med Ticon ikke trenger å følge regelverket for offentlige anskaffelser, og har nå sendt svar på klagen til ESA.

Annonse
Lokale nyheter

 

3. mai fikk EFTAs overvåkingsorgan ESA inn en klage om mulig brudd på EØS-reglene for offentlige anskaffelser i Drammen. Aksjonsgruppen «Lenge leve Marienlyst» står bak klagen, som dreier seg om avtalen Drammen kommune inngikk med Ticon eiendom AS i 2012. ESA har bedt om en redegjørelse basert på klagen, for å bestemme hvorvidt klagesak mot Norge skal opprettes.

Advokatsvar

Advokatfirmaet Wiersholm har utformet svaret kommunen har sendt til ESA. Svaret har gått via Nærings- og fiskeridepartementet, ettersom ESA kun forholder seg til stater i slike spørsmål. ESA ber blant annet om en detaljert beskrivelse av omstendighetene som førte til avtalen mellom Drammen kommune og Ticon, som sammen har opprettet utbyggerselskapet Marienlyst Utvikling (MU) hvor partene eier 50 prosent hver.

I et svarbrev datert 16, juni, skriver Wiersholm på vegne av kommunen: «I oktober 2011 fikk kommunen en juridisk vurdering av om kommunen kunne inngå samarbeidsavtale om utvikling av området med en privat aktør uten å bryte regler for offentlige anskaffelser. Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co, representert av advokat Morten Goller, konkluderte med at en slik avtale ikke faller inn under norske anskaffelsesregler, med mindre avtalen innebærer gjennomføring av byggearbeid eller ellers kan anses som omgåelse av reglene».

Vedlegg

I et brev datert 2011, som er tatt med som vedlegg i tilsvaret fra kommunen, slår advokatfirmaet Wikborg Rein fast at samarbeidet mellom kommunen og Ticon ikke faller inn under reglene for offentlige anskaffelser, og derfor ikke trenger å konkurranseutsettes.

– Vi har ikke så altfor store forhåpninger om å nå gjennom med klagen. men selv om avtalen er juridisk innenfor, betyr ikke det at den er etisk innenfor, sier Thomas Krekling fra aksjonsgruppen Lenge leve Marienlyst.

Misfornøyd Ticon

Samarbeidsavtalen mellom Ticon Eiendom og Drammen kommune går ut 8. oktober, men selskapet vil fortsatt at kommunen holder fast på avtalen om utbygging på Marienlyst også etter at den går ut.

«Ticon er fortsatt av den oppfatning at kommunen som avtalepart er forpliktet til å bøte på de store forsinkelsene prosjektet har vært utsatt for fra kommunens side, grunnet årsaksforhold som også ble tydeliggjort under bystyrets behandling 20. juni. Mellom partene i samarbeidet er dette forhold kommunen er ansvarlig for,» skriver selskapet i et brev til kommunen, ifølge Drammens Tidende. Det får aksjonsgruppen lenge leve Marienlyst til å tenne på alle plugger.

– Jeg registrer at de igjen forsøker å legge press på saksgangen. Det er fem års varighet på avtalen, og kommunen har rett til å si den opp når den løper ut. Den uryddige prosessen, som Ticon også har vært med på, har bidratt til denne forsinkelsen, sier Thomas Krekling i Lenge leve Marienlyst.

Annonse