Drammen kan få midlertidig bybru

Men Bystyrets behandling av saken ble utsatt.

Saken er korrigert fredag kl. 15.14.

Drammen skal få ny bybru, og i den forbindelse vil nåværende bybru bli revet, før det kan bygges en ny. Som følge av dette fremmet rådmannen i Drammen følgende innstilling, som skulle behandles av bystyret i Drammen tirsdag kveld.

1. Midlertidig bru av fagverk (Baileybru eller lignende) velges som hovedløsning for gående og syklende i anleggsperioden for riving og bygging av ny bybru.

2. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre.

a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone.

b. Elektriske bysykler.

c. Elektriske sparkesykler.

3. Tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet for ny bybru og behandles i kommende økonomiplaner.

En analyse gjort for Drammen kommune i 2017 viste at gjennomsnittlig 842 personer krysser til fots eller på sykkel mellom kl. 15 og 16, som er den travleste timen i døgnet.

Dagens bybru, som går over fra Strømsø torg til Bragernes torg ble bygget i 1936. Den nye bybrua i Drammen vil få en prislapp på nærmere en halv milliard kroner.

Saken ble imidlertid utsatt, slik at sluttbehandling tidligst vil skje 3. september, når bystyret møtes neste gang.

Pressesjef Gard Nybro Nielsen i Drammen kommune opplyser at et forslag fra MDGs Ståle Sørensen i formannskapet gjorde at saken ble trukket fra bystyrets saksliste, og at en ny innstilling fra rådmannen vil bli lagt fram i formannskapsmøtet 27. august.

Dagsavisen Fremtiden beklager at vi formidlet uriktig informasjon i første versjon av denne saken. Den ble skrevet basert på stømme-opptak på kommunens nettside, der indekseringen ikke hadde registrert at saken likevel ikke skulle opp. På opptaket ser det ut som at ordfører Tore O. Hansen klubber saken gjennom som enstemmig vedtatt.