Tirsdag denne uka ble en mann funnet død på cella, bare timer før han skulle møte i retten. Drammen fengsel har hatt få saker av denne typen, mens Søndre Buskerud politidistrikt er bøtelagt hele fire ganger de siste fire årene for kritikkverdige forhold i arresten. FOTO: RONNY JOHNSEN

Dødsfall preger Drammen fengsel

DRAMMEN: Natt til tirsdag døde en mann på cella i Drammen fengsel. - En veldig trist sak. Vi ønsker å ta vare på alle som er her på best mulig måte, sier fengselslederen.

Denne uka døde en innsatt i Drammen fengsel samme dag som han skulle møte i Drammen tingrett. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, men fengselsleder Anita Jensrud kan bekrefte at dette ikke handler om dårlige rutiner fra fengselets side.

- Vi avventer nå obduksjonen, men det er ingenting som vi i fengselet har fått informasjon om som skulle tilsi at vedkommende brått skulle dø en naturlig død. Personen var død da vi skulle vekke ham, sier Jensrud til Dagsavisen Fremtiden.

 

Mange bøter til politiet

Det er første gang på ti år at det skjer dødsfall i fengselet. Mer alvorlig har situasjonen vært i Søndre Buskerud politidistrikt, som har fått fire pålegg fra Spesialenheten for politisaker etter kritikkverdige forhold for dem som blir satt i glattcelle. Én mann ble forlatt helt naken på cella i mange timer, en annen mann var syk av diabetes og ble ikke forsvarlig ivaretatt, det er blitt brukt lenker til å binde fast uregjerlige arrestanter, og det er registrert ett dødsfall på cella. Fire saker som alle har ført til bøter på flere hundre tusen kroner.

Visepolitimester Jan Erik Strøm ved Søndre Buskerud politidistrikt mener de har tatt påleggene på største alvor og sier at rutinene er endret etter disse sakene.

- Ja, vi har satt i verk flere tiltak. Spesialenheten har vurdert disse tilfellene ut fra et juridisk ståsted, og når vi ser hva de mener, så går vi inn i hvert enkelt tilfelle for å se på rutinene.

- Hva er det dere konkret har gjort annerledes etter at det ble avdekket kritikkverdige forhold?

- Det går på alt fra å sjekke den som blir brakt inn i arresten. Vi vurderer nå signaler om helseproblemer eller eventuelt om personen har inntatt rusmidler, og det er viktig for oss å ha et mest mulig riktig bilde av hvem som settes i arresten hos oss, sier Strøm til Dagsavisen Fremtiden.

- Og når de først er satt i arresten, hva gjør dere da?

- Vi har jevnlige inspeksjoner hvor vi passer på, og noen ganger sørger vi for ekstra vakthold hvis det er behov for det, sier han.

 

- Veldig trist

Drammen fengsel sier at rutinene i fengselet er svært gode og at de ikke kan se at dødsfallet tirsdag kunne ha vært unngått.

- Vi har veldig gode rutiner hos oss. Vi kartlegger nøye alle våre innsatte, vi blir godt kjent med dem, og vi er påpasselige med å iverksette ekstra tiltak om det er nødvendig, sier Anita Jensrud.

- Hvordan oppleves slike hendelser for fengselet?

- For det første er dette en veldig trist sak. Vi ønsker å ta vare på alle som er her på best mulig måte, og ved sånne type hendelser gjør vi det vi kan for både innsatte og ansatte. I og med at vi jobber så hardt for å unngå dette, er det veldig trist når det først er hendelser av denne typen, sier Jensrud til Dags­avisen Fremtiden.

 

Større bøter

Lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, forteller at det ligger et stort ansvar på dem som fengsler og arresterer.

- Lovverket skal følges til punkt og prikke. Men noen ganger ser vi at på tross av at man har gjort alt riktig, så skjer det tragiske hendelser med folk i arresten. Ansvaret til dem som setter folk i arresten er stort, og derfor må lovverket følges når det kommer til forvaring av personer, sier Bolstad.

- Men Søndre Buskerud politidistrikt har fått fire store bøter for kritikkverdige forhold. Hva kan dere gjøre for å poengtere alvoret?

- Når man får pålegg og de er berettiget, så må det få konsekvenser. Da må man gå inn og se på hva som ligger i påleggene, og man må gjøre det som må til for å gjøre om på rutinene. Vi er helt klare på at om politidistriktene får gjentatte pålegg fra Spesialenheten, så er større bøter og strengere reaksjoner veien å gå for at de det gjelder skal ta lærdom av feilene som begås, sier Bolstad.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

Dette er saken

Tirsdag denne uka ble en innsatt ved Drammen fengsel funnet død på cella bare timer før saken hans skulle opp i tingretten.

Det er ingenting som tyder på at Drammen fengsel kan lastes for dødsfallet, men rutinene i fengselet blir alltid gjennomgått ved slike hendelser.

Spesialenheten for politisaker har ved fire anledninger bøtelagt Søndre Buskerud politidistrikt for kritikkverdige forhold når det kommer til rutiner og behandling av personer som blir satt på glattcelle.

I tillegg til svært grove overtramp i politiets forvaring har det også vært ett dødsfall etter et opphold på glattcelle i Drammen.

Politiets Fellesforbund varsler større bøter dersom Søndre Buskerud politidistrikt får flere pålegg.